Harald Kaasa Hammer: Urnenedsettelse

Vel møtt! Å sette ned urnen er en enkel seremoni.

Jeg sier først noen ord,

så senker kirketjeneren urnen i jorda,

så kan de som vil fylle en spade jord over urnen.

Til slutt lyser jeg velsignelsen over oss som er samlet,

og vi går fra hverandre.

Når vi har gått, vil kirketjeneren fylle gravstedet helt igjen.

 

Kjære _____ og _____ ...!

 

Vi er her for å sette ned urnen med asken etter ______.

Slik markerer vi den endelige avslutning av hennes/hans liv.

Det skjer med respekt og verdighet.

Gravskikkene i et land viser menneskeverdet hos oss.

Derfor er dette en viktig seremoni.

Men minnene våre etter _______ lever videre,

og mange tanker og følelser.

Senere skal det reises en stein på gravstedet.

Dette skal være et sted vi kan gå og minnes ______,

som ektefelle, og far/mor og svigerfar/-mor og bestefar/-mor og venn.

Vi ønsker at dette må være et fredfullt sted,

et sted hvor minner og tanker og følelser kan få rom,

og hvor minner og tanker og følelser

etter hvert kan slå seg til ro.

 

Samtidig som kirkegården er et sted å ta farvel,

er kirkegården et sted hvor vi møter oss selv,

og vår egen lange og korte historie.

Dette møtet med oss selv beskrives

rett på sak i en av salmene våre:

Alt jeg ser i dødens port: 

sorg og glede, smått og stort.

 

Gud, når du til oppbrudd kaller, 

hele livets dag trer frem: 

barndom, ungdom, moden alder, 

arbeid, hvile, gjerning, hjem.

Alt jeg ser i dødens port: 

sorg og glede, smått og stort.

 

Takk for alle livets gleder, 

tusenfryd ved veiens kant, 

takk for sorgens stille steder, 

takk for hver en venn jeg vant! 

Takk for minner, takk for håp, 

takk for smertens bitre dåp! 

            Norsk salmebok 867

 

«Takk for sorgens stille steder»

Vi ønsker at dette gravstedet skal være

et av «sorgens stille steder» i våre liv.

 

[Urnen senkes i jorden.]

[De som vil kan fylle en spade jord over urnen.]

 

Ta imot velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg

Herren la sitt ansikt lyse over deg

Og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.