HKHammer Misjonshuset NLM 19. september 2004 kl 17.00

1. «Du omgir meg på alle sider»

St Patricks brynje

-          et dikt fra 700-tallet tillagt den irske skytshelgenen (!) St Patrick (389-461) Bønnebok 33

-          Enklere form ved Edin Løvås i Bønnebok 406

 

Sal 139, 5-10 Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. 6 Det er for underfullt til å skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? 8 Farer jeg opp til himmelen, er du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der. 9 Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, 10 så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast.

 

Sal 32, 4 For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete.

 

1 Pet 5, 6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.

Gud ser

1 Mos 16, 7-8 Herrens engel fant Hagar ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. 8 Han sa: "Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?" Hun svarte: "Jeg har rømt fra Sarai, min matmor."

1 Mos 16, 11 Så sa Herrens engel til henne: "Nå er du med barn, og du skal føde en sønn; du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt hva du led.

1 Mos 16, 13 Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: "Du er Gud som ser." For hun sa: "Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?"

 

Sal 33, 12-15 Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom! 13 Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske. 14 Fra sin tronstol holder han øye med alle som bor på jorden, 15 - han som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør.

Guds engler

Matt 18, 10 Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.

Hebr 1, 14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?

Vær ikke bekymret

Matt 6, 31-33 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Immanuel -et av Jesu navn

Matt 1, 23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss.

Jeg er med dere alle dager… Matt 28,18-20

 

2. Hjelper det å være en kristen?

Har Jesus lovet at kristne skal leve under en beskyttende paraply?

Matt 5, 45 Gud lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.

 

≠ Jes 45, 1-3 Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham, løse beltet om livet på konger og åpne dørene for ham, så ingen porter skal være stengt: 2 Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne ut; dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg slå i stykker. 3 Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn.

 

Jesus, vær med meg // Jesus, la meg få være med deg

 

Misjonen som ramme

«Vær ikke bekymret…» er arbeidsgivers løfte til sine utsendinger!

Det går ikke an å si allment til skapningen: «Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise?»

 

Vi lever i en farlig verden!

som lam blant ulver

Luk 10, 3 Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.

 

Er det ubehagelige noe som ikke skulle ha skjedd?

 

Som om det er noe underlig

 

Ingen er så trygg i fare

Trygg for eller trygg i (Heftig og begeistret)

-          hva han tar og hva han giver … Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke

-          Jfr Salme 23: Så idyllisk ® i dødsskyggens dal, rett for mine fienders øyne

-          Job 2, 9-10 Da sa hans kone til ham: "Er du fremdeles like from? Spott heller Gud og dø!" 10 Men han svarte: "Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?" Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job med sin munn.

 

 

Guds tjeneres livsvilkår

Rom 8, 28 Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Rom 8, 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?

Rom 8, 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?

Rom 8, 37 Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss.

 

2 Kor 6, 4 I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst,

2 Kor 11, 26-27 Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver, blant røvere, blant landsmenn og utlendinger, i fare i byer, i ørken, på havet, blant falske venner. 27 Jeg har arbeidet og slitt, ofte våket, lidd sult og tørst, ofte fastet og har manglet klær i kulden.

 

Joh 17, 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

 

Luk 10, 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.

Mark 16, 17-18 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske."

 

Guds makt ved lovsang

Jak 5, 13 Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger.

Sal 23, 1-2 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. 2 Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Sal 22, 2 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød?

Det går nok bra

Vi kan ikke tenke på alle farer hver gang. Behov for en viss robusthet.

«Det går nok bra» // Overnervøsitet vil noen ha uansett.

 

Hvordan snakker vi med barna om dette?

 

Herre tag i din sterke hånd, barnet som leker ved stranden

Lover vi for mye?

Philip Yancey: Skuffet over Gud, Oslo 2002

 

Skuffelse forutsetter forventning!

 

Mary-Ann Oshaug ved Incestsenteret i Domkirken 3. mars 2004:

Mary-Ann Oshaug innledet Gudstjenesten med bønnen:«Jeg vil så gjerne ha en forklaring på hvorfor du ikke stoppet overgrepene, Gud… Når jeg tenker på deg, Gud, føler jeg et svik og en skuffelse fordi du ikke hørte mine rop om hjelp da jeg var liten. Jeg vet ikke om du finnes. Et håp sier at du gjør det, men barndomserfaringen min sier det motsatte. Jeg håper denne gudstjenesten kan gi svar på hvorfor du ikke stoppet overgrepene, og jeg håper at jeg kan få tilbake troen på deg.»

Mot slutten av gudstjenesten tok Oshaug igjen ordet.

- Når jeg tenker meg om, tror jeg alltid jeg har følt at Gud har vært der gjennom smerten. Men hvis ikke søndagsskolen hadde sagt at Gud var så allmektig, hadde det ikke vært så smertefullt. Jeg håper dette kan være et vendepunkt for kirken, slik at den lærer barna hva som er viktig om hvem Gud er, sa hun.

            (Tønsbergs Blad 4. og 6. mars 2004)

 

Vitnesbyrd Jorunn Henriksen ( + Eldbjørg Håkestad?)

 

Jesus tok imot irritasjon: Marta i dagens tekst.

Englevakt - paradoks

Englevakt og tankekors. Noen bibelavsnitt tyder på at hvert menneske har en beskyttende engel. Vi snakker ofte om mennesker som har hatt englevakt, for eksempel når de er eneste overlevende i en ulykke. Det er lett for de nærmeste å takke for dette. Men for dem som står lenger unna, blir det et tankekors at de andre døde i ulykken.

            Tanken på engler og vår takk for deres hjelp er en del av livet slik vi erfarer det, med alle sine tankekors. Vi må ha lov å takke, selv om ikke alle opplever det samme. Og vi må kunne be om at Gud sender sine gode engler til alle som trenger assistanse.

            I katekismens bønner for morgen og kveld ber vi: «La din hellige engel være med meg, så den onde fiende ikke får noen makt over meg.»

 

Meningsløs lidelse?

Kari Holmås VL 28.5.03: La oss heller si uforståelig enn meningsløst.

 

I denne verden kan vi selv synde og vi kan utsettes for andres synd.

Dette er vårt ansvar. Vi kan ikke legge skylda på Gud.

 

Prøvelsen og dens utgang

1 Kor 10, 13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.