HKH 29. november 2007 Teie kirke: Tale på fest for frivillige diakoniarbeidere

Takk - å takke - å ta imot takk - å være takknemlig

Å takke er en kunst.

Hva er det som foregår når vi takker? Vi får øye på giveren bak gaven!

Å takke er å få øye på den som gir, og legge merke til hva som skjer når en får en gave. Å takke er å få øye på omtanken bak gaven.

Den som takker, tar imot gaven som et kjærtegn, og smiler opp mot den som gir. Takken får gaven til å lyse, både for den som får og for den som gir.

 

En måte å takke på er å gi gaven en hedersplass i hjemmet vårt. Da ser vi på gaven som et vennskapsbånd.

Verdien av å kunne ta imot takk.

- Det var da så lite! (Beskjedenhet) - Jammen, det var stort for meg.

Og på samme måte når det er vi som blir takket. En synlig takk bør få en synlig plass i hjemmet, så vi stadig minnes om den som oppdaget vårt vennskap og vår kjærlighet bak gaven vi ga, og som tok imot kjærligheten ved å takke. Det er ikke enkelt å være menneske. Vi trenger å ta vare på de lyspunktene vi kan.

Takk for maten

Takk for maten - reformasjonens innføring - På Austråt (fru Inger)

Takk for maten - finnes ikke på engelsk!

Jesus bad takkebønnen. Mark 6,41 "Vår Herre Jesus Kristus… takket gav dem og sa"

 

Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! (Ef 5,4)

 

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. (1 Tim 2,1)

 

Å takke hører med til alminnelig høflighet. Vi lærer barna å takke, for de daglige ting og for spesielle gaver. Vi voksne kan ha godt av å friske opp takknemligheten.

Å takke er livskunst

“Mye å takke for”

Det er naturlig å takke når vi er i Guds hus.

Han ser og kjenner våre tanker. Og han tar imot vår takk, også når vi ikke finner ord, - når takken bare blir et varmt sukk mellom alle minnene som driver gjennom tankene.

            I kirken får vi hjelp av salmene til å sette ord på våre bønner og våre lengsler og vår takk.

            Takk er en viktig del av menneskelivet. Det ligger mye sunnhet og livsrikdom i det å takke. Den som har fått takken inn i blodet, er et rikt menneske.

Tell dine velsignelser, sier de ofte i den engelske verden.

Count your blessings, name them one by one!

You will be surprised of what your God has done!

Tell din Guds velsignelser, glem ingen av dem bort!

Du vil bli forundret over alt som han har gjort!

 

Tell dine velsignelser. Det lyser opp inne i oss når vi begynner å takke.

Å takke Gud

Takk er en viktig del av troens dagligliv også. Vi merker det samme når vi takker, som vi merker når vi takker mennesker. Når vi kommer igang med å takke, blir troen lysere og gladere.

 

Hvis takken blir en del av troen, da kveles ikke troen ved at vi graver oss ned i egne synder og nederlag.

Meningen med å preke tilgivelse er ikke å deprimere oss, men at vi skal bli tilgitt, og frie til å gripe om Guds gode gaver med takk.

 

Hvis takk blir en del av troens dagligliv, så blir ikke troen kvalt av alt vi ikke forstår, og alt vi ikke kan gjøre noe med. Da fester vi øynene på det vi forstår, - og livet blir lettere å leve.

Innbydelse til takk

Filipperne 4,6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!

Hvis vi tar imot denne innbydelsen, så får vi også et løfte:

7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

 

Særlig i sorgens tid er dette et løfte som er ekstra godt å holde fast i.

 


Henrik Wergeland: HVOR OFTE SKAL GUD TAKKES

Så mange ganger som der er sand
på havsens bund, på flodens strand,
som der er blommer på eng om våren,
som der er dråper av blod i åren,
som der er stjerner på nattens hvelv,
som jeg har syndet mot Gud, jeg selv,
som der i skogen er bar og blader,
og strå og agner i bondens lader,
som der er torner i nypehekk,
som der en småfisk i sten og bekk,
som treet kløves kan ut i splinter,
som sneens flokker i barsken vinter,
så mange ganger som der er mygg
om sommerkvelden på flodens rygg,
som der om høsten er sorte kråker,
som der er aks på en vakker åker,
som der er penger i engelland,
som der er gnister i ildebrann,
som der i kummerens barm er tårer,
som der er spørsmål om råd hos dårer,
som der er taksten på Kongens slott,
som man har venner, når det går godt,
som der er bølgende gress på marken,
som der var levende dyr i arken,
så mange ganger, og flere med,
skal Gud lovprises i evighet.

Amen.

 

Takk for alle livets gleder,

tusenfryd ved veiens kant,

takk for sorgens stille steder,

takk for hver en venn jeg vant!

|: Takk for minner, takk for håp,

takk for smertens bitre dåp! :|

Fra Lyder Brun Norsk salmebok 838: Gud når du til oppbrudd kaller