Harald Kaasa Hammer                     

En prekenserie om menigheten fra påske til pinse i Teie kirke 2001

 

1. søndag etter påske 22/4-2001 - Dåp

Harald Kaasa Hammer / Nina Aas

Åp 3,14-22 Til Laodikea: Lunkenhet, Se jeg står for døren og banker

Apg 17,24-31 Menneskers lengsel og Guds planer

Joh 20,19-31 Oppdraget, Jesus og Thomas

 

Oppstandelsen og tjenesten

Jesu nærhet - troen

Omvendelse og tro

Tvilen og porsjon av tro

Et sted å bli frelst

Rom for den enkelte

http://tekstboken.no/0-Prekener/1EPAA101.htm

2. søndag etter påske 29/4-01 - Nattverd

Harald Kaasa Hammer / Wenche Henriksen

Årsmøte etter gudstjenesten

Åp 2,1-7 Til Efesos: Sterk i lære og utholdenhet, svak i kjærligheten.

Joh 13,34-35 Et nytt bud gir jeg dere

Den enkelte og kjærlighetens sambånd

Diakoni

Bygge reasjoner

Guds familie

http://tekstboken.no/0-Prekener/2EPAAT01.htm

3. søndag etter påske 6/5-01 - Dåp

Harald Kaasa Hammer / Gudmund Nese

Åp 2,12-29 Til Pergamon og Tyatira: Faste i troen, men går på akkord med Guds vilje.

 

 

Dåp og livsførsel / Dåp og tjeneste

Finne sin tjeneste og ta vare på den

Kristen uten menighet?

Nådegaver

http://tekstboken.no/0-Prekener/3EPAAT01.htm

4. søndag etter påske 13/3-01 - Konfirmasjon

kl 10.30 og 13.00

Harald Kaasa Hammer /

Åp 3,7-13 Til Filadelfia: Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Hold fast hva du har.

Kristen uten menighet ?

En søyle i mitt tempel

 

http://tekstboken.no/0-Prekener/4EPAAT01.htm

5. søndag etter påske 20/5-01 – Dåp

HKH/Gudmund Nese/Kammerkoret 

Samtale om preken

Åp 3,1-6 Til Sardes: I navnet levende, men er død. Våkn opp. Du skal få hvite klær.

 

 

Menighetsvekst

Nådegavene

Tjenester - kraft … (ALPHA)

Nød for menneskers frelse

Guds tempel. Å tro sammen.

Tjeneste en fritidsbeskjeftigelse?

http://tekstboken.no/0-Prekener/5EPAAT01.htm 

Kristi himmelfartsdag 24/5-01 - Nattverd

i Nøtterøy kirke

Christopher Woie/Wenche Henriksen

Dan 7,13-14: Menneskesønnen i skyen

Apg 2,32-36: Jesus ved Guds høyre hånd

Luk 24,46-53: Oppdrag og avskjed

Misjon - internasjonalt ansvar og perspektiv

 

6. søndag etter påske 27/5-01 - Nattverd

Harald Kaasa Hammer / Wenche Henriksen

Åp 2,8-11 Til Smyrna: Vær tro til døden.

 

 

Ånden bygger kirken

Frem mot den himmelske glede

Nådegaver. Jesus bli synlig

http://tekstboken.no/0-Prekener/6EPAAT01.htm