Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Bibeltimeserie i Misjonssalen, Misjonssambandet i Tønsberg okt-des 2005

Forsakelsen og troen

20. okt:   Jeg forsaker og tror, og strekker meg ut mot hele treenigheten

4. nov:    Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn

18. nov:  Jeg er korsfestet med Kristus og Kristus lever i meg

2. des:     Lev et liv i Ånden

 

20. okt:   Jeg forsaker og tror, og strekker meg ut mot hele treenigheten

Leder: Bjørn Hansen

1. Hilseøvelse: «Du er like mye verdt som jeg!» - dere to gjør øvelsene sammen

2. Dører inn i troen

LYSARK: Dører inn til troen

            Øvelse: Hvilken dør er din? - Fortell det til din likemann

3. Troshistorie

Øvelse: Finn ett stikkord for ditt forhold til Jesus i dag.

Øvelse: Del det med din likemann.

LYSARK: Eksempel på troshistorie

Øvelse: Tenk ut den første setningen i din troshistorie. - Del den med din likemann.

4. Troens nei og ja

LYSARK: Troens nei og ja

Forsakelsen i den første kirkes tid.

Djevelen lokker meg inn under Guds dom. Han bruker sine gamle teknikker: Han gir meg halvsannheter om Gud og om syndens konsekvenser. Han fester øynene mine på det forbudte, slik at det forbudte blir det eneste jeg ser.

             Også i dag hører vi djevelens lokkende budskap: Det er ikke så farlig! Og vi hører djevelens anklager på vårt mest sårbare punkt: Du passer ikke som kristen.

Les mer om dette i 1 Mos 3,1-6; Joh 8,44; Jak 4,7

Verden kan være gudløs og gudfiendtlig, og den hjelper oss å leve med gudløshet og gudfiendtlighet. Det er et liv uten evighet. Vi øves opp til å svelge det onde sammen med det behagelige, til å leve på unnskyldninger og å smile av gudløshetens konsekvenser.

For alt her i verden - sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom - det er ikke av Faderen, men av verden. 1 Joh 2,16

Min egen natur, min egoisme og selvopptatthet legger veien åpen for verdens og djevelens fristelser. Noen har en natur som gjør dem ekstra mottagelige for fristelser, for eksempel et gemytt som er en plage både for dem selv og familien, eller en grådighet etter makt og selvopptatt nytelse.

Les mer om dette i 1 Mos 6,5; 1 Mos 8,21; Matt 15,19; Jak 3,16-4,3

(Voksenkatekismen side 78)

           

LYSARK: Alle har det ikke likt

            Øvelse: Stemmer dette med din erfaring? - Del den med likemannen

Stå djevelen imot!

·         1 Mos 4,6-7 Herren sa til Kain: "Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den."

·         Kol 2,14-15 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

·         Rom 6,10-13 Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. 12 La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster. 13 Og still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett. Men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham, som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv.

·         1 Pet 5,8-9 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 9 Stå ham imot, faste i troen!

·         Jak 4,7-8 Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. 8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!

Å si nei i tide

LYSARK: Fra selvopptatthet til djevelskap

 


Om nogen til ondt mig lokke vil,

da svarer jeg: Nei! - Nei! - Nei!

Mitt øie, mitt øre, min sjel lukkes til,

og hendene åpner sig ei.

Jeg går til min Gud i den evige ro,

der hvor ondt ei kan bo.

 

Og ber de mig synde, ti ingen det ser,

da svarer jeg Nei! - Nei! - Nei!

Ett øie ser alt som i mørke skjer,

om midnatten slumrer det ei.

Det gransker min sjel om dens lyst og begjær

til rettferdighet er.

 

Men spørger Guds lam: Vil du følge min vei?

Da svarer jeg: Ja! - Ja! - Ja!

Og spørger mig Herren:

Si, elsker du mig? Da sukker jeg:

Ja, akk ja! Ei at jeg til fulle har nådd det ennu,

men til det står min hu.

Landstad Reviderte Salmebok 681 

Catharina Elisabeth Posse, f. Ehrenborg

Nå bør ei synden mer med makt og herredom

i kropp og sjel regjere, men daglig kastes om!

For jeg i dåpen er av Gud til nåde taget,

har djevelen forsaget og hele helveds hær.

 

Vil jeg på dåpen lite og på min Jesu død,

da må jeg også vite hva Jesus Kristus bød:

Å kaste bolt og bånd på synden når den fødes,

så den må daglig dødes ved Herrens Hellig Ånd!

 

Hva trøst er det å lære at Jesus Krist oppstod,

om stadig jeg vil være en synder uten bot,

om jeg ei selv oppstår og med all hjertens glede

vil synden undertrede ved ham som alt formår.

 

Ja, hjelp at jeg korsfester den gamle Adam så

at aldri han blir mester, og hjelp meg at jeg må

i live være død fra synd, fra skam, fra laster,

som meg i døden kaster, hjelp, Jesus, av den nød!

Thomas Kingo 1699

i Norsk Salmebok nr 407 


 

4. Å strekke seg ut mot den treenige Gud

Øvelse: Hvor har du sentrum i din tro?