Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy. Bibeltime på Nøtterøy Normisjon 6. juni 2006

Troens brann

Rom 12,11 Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren!

 

«Gi meg de brennende hjerter!» (Rudolf Nilsen: Revolusjonens røst. Se teksten nederst i manuskriptet.)

Jeg hører en lengsel i dagens tema: En lengsel etter å kjenne en brennende tro i meg selv, i fellesskapet vårt og i kirken. Jeg ønsker at det jeg skal si, kan bidra til et vi merker denne brannen i oss - kanskje er den der, sterkere enn vi registrerer til daglig. Og jeg ønsker at flammen må blusse opp igjen, om den ulmer og er svak.

 

a. Joh 2,15-17 Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes penger utover, veltet bordene deres, 16 og sa til dem som solgte duer: «Bort med dette, gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!» 17 Hans disipler mintes da det som står skrevet: Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.

a. Apg 22,3 (Paulus taler til jødene i Jerusalem:) Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter fikk jeg grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har brent for Guds sak som dere alle gjør det i dag.

a. Rom 10,2 For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand.

a. Fil 3,6 så brennende i min iver at jeg forfulgte kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven.

b. 1 Kor 7,9 Men dersom de ikke kan være avholdende, bør de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.

c. Luk 24,32 Da sa de til hverandre: «Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»

c. Joh 5,35 Johannes var et brennende og skinnende lys, og for en stund ville dere glede dere i lyset fra ham.

c. Apg 18,25 Apollos hadde fått undervisning i Herrens vei, og brennende av iver forkynte og lærte han rett og riktig om det som gjaldt Jesus. Men han kjente bare til Johannes-dåpen.

c. 2 Kor 11,2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg.

c. Rom 12,11 Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren!

c. 1 Pet 3,13 Hvem kan gjøre dere noe ondt, hvis dere brenner for det gode?

d. 2 Kor 11,29 Hvem er svak, uten at jeg også er det? Hvem faller fra, uten at det brenner i meg?

e. 2 Tim 1,6 Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse!

Brennende kjærlighet er et hyppig tema i salmene våre


Skal kjærlighet sin prøve stå,

da må den til din fiende nå;

at du er mild når han er vred,

det er en kristen kjærlighet.

 

Om nogen sier da: Jeg kan

ei elske rett min avindsmann*,

han vidner at han ei forstår

hvad Kristi kjærlighet formår.

(* den jeg misunner)

Men sier du: Jeg gjerne vil,

hvor skal jeg finne kraft dertil?

Da il til Jesu vunder* hen,  (* sår)

så tendes kjærlighet igjen!

 

når Ånden gjør oss dette klart,

da tendes der i hjertet snart

den sterke kjærlighetens brand,

at man sin fiende elske kan.

H A Brorson 1734, Sangboken nr 545


 

Kanskje er utgangspunktet for kveldens tema en annen salme av H A Brorson (1694-1764)


O Fader, la ditt ord, din Ånd

hos oss få overhånd!

Og se hvor full din urtegård

av torn og tistel står!

Din vekst du har vel her,

men akk, hvor tynn den er!

Hvor lite er dog kraften kjent

av ord og sakrament!

 

O Jesus, Jesus, kom dog snart

og se din vingårds art!

Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann?

Hva hjelper det vi vet

du døden for oss led,

når vi ei står mot Satans verk

i troen frisk og sterk?

 

O Hellig Ånd, til deg, vår skatt,

vi sukker dag og natt.

Kom, gi oss samme lys og kraft

som fedrene har hatt,

da kristendommen stod

som tre med sterkest rot,

med frukt som purpur og som sne -

ja, Herre, la det skje!

Brorson 1765(!)  Norsk Salmebok 530


Hva gjør en sånn salme med oss?

Jeg synes dette er en depressiv samtidsbeskrivelse. Det er en helt annen kraft og fremdrift i den salmen som Brorson skrev tretti år tidligere. Jeg undret meg på hvor forskjellig tonen var i de to salmene. I leksikon og bak i salmebok og sangbok står det at Brorson døde i 1764, så da er salmen fra et år etter hans død! I de nye oversettelsene er det pyntet litt på starten. Før stod det: «Akk Fader, la ditt ord din Ånd…»

 

Se på linje 3 og 4 i de tre versene. (Nr 42 i Sangboken)

«Og se hvor full din urtegård av torn og tistel står!»

Drepende samtidsbeskrivelse.

Hvem får lyst til å arbeide i hagen, når en ikke ser annet enn ugress?

Stemmer det hos oss?

En slik beskrivelse tar motet fra dem som skal overta stafettpinnen etter oss!

«Løft øynene og se!» sa Jesus

Jes 60,4 Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen.

Joh 4,35 Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst.

Ordsp 23,17-18 Vær ikke harm på syndere, men vis alltid iver for gudsfrykt! 18 Gjør du det, da har du en fremtid, og ditt håp er ikke forbi.

Jer 29,11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jes 43,19 Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.

 

«Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann?

Ser vi ikke troens brann?

Bevegelse i mange frikirkelige samfunn ® utarming av folkekirken.

Noen sår og noen høster.

Noen må ta seg av bredden. Høstfolket får mest oppmerksomhet.

Og likevel: Vi kan bygge trosfellesskap midt i folkekirken. Menighetsutvikling på Teie.

Nostalgi?

«Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt,

da kristendommen stod som tre med sterkest rot,

med frukt som purpur og som sne.»

Jeg må spørre: «Når var det?»

Fork 7,10 Du skal ikke si: Hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå? Du spør ikke slik om du er klok.

 

Er manglende «brann» uttrykk for vår synd, eller er det det at vi ikke ser brannen?

Temaet i salmer fra Norsk Salmebok og Salmer 97

Salmer og åndelige sanger bygger bro mellom Bibelen og oss.

Salmene er erfaringer fra medkristne gjennom kirkehistorien, og de går med oss på troens vei.

 

*86 Navnet Jesus - det har satt min sjel i brann

141,1   O Jesus, som har elsket meg, ja, med så overmåte

aldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde,

å, tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver,

så jeg giver meg ganske til deg hen og alltid hos deg bliver!

158,5   Naglet til et kors på jorden

Gode Frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, å, så send fra deg den ned!

Tenn meg, at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet!

*208,4  Kom Helligånd med skapermakt … opptenn i hjertet kjærlighetens brann

210,3   Nå beder vi Den Hellig Ånd…

Du kjærlighet, så mektig, mild, tenn i oss den samme, rene ild.

Gi at vi av hjertet holder av hverandre,

så vi alltid sammen i din fred kan vandre. Herre, hør vår bønn!

241,3   Der mange skal komme …

Gud hjelp oss å høre med kjærlighets brann vår hyrde som lokker så blide (Luk 24,32)

507      Våkn opp igjen du ånd som brente i Herrens første vitnehær

530,2   O Fader la ditt ord din Ånd … men hvor er troens brann?

533      Kristne la oss søke sammen, tent av Herrens egen ild. Kjærlighets- og enhetsflammen

590      Hellig Ånd, o himmellue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue

*592,2 Kom Frelsar, kom inn … sett hjarta i brann

683,4   Din kjærleik, Jesus…

Å Jesus, oss din Ande send som liv frå himlen føder,

din eld i kyrkjelyden tenn som av din kjærleik gløder.

702,4   Å, var det så vel at eg kunne trøysta ei einaste sjel…

og brann i mitt hjarta hans heilage eld,

då fekk eg for visst føra mange i hamn

716,4   Gud du er rik …

Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn, fyll hjertet med kjærlighet varm!

797      Far i himlen, du som gir oss alt vi trenger, dag for dag,

kom, velsign du dine gaver, tenn i oss ditt hjertelag!

027,3   Gå gjennom byens lange, rette gater …

Treng inn i maktens grå kontorpalasser, og tenn oss med Guds milde hånd

029      Kom regn fra det høye … la hjertene brenne i enhetens bånd

069      Å Jesus du som fyller alt …

så jeg igjen kan andre sjeler tenne i brann for deg, som skjenker liv og fred

0114,4 Dine løfter er mange …

Herre, velg for oss de gaver du vil.

Hjelp oss bruke dem rett, og forvalte dem slik

at det merkes vi er tent av din ild


REVOLUSJONENS RØST / Gi meg de brennende hjerter av Rudolf Nilsen, 1926

 


Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn

de som har tålmod og vilje og aldri i livet går hen

og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

 

Gi meg de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.

Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.

Intet er mere som skrift I sand enn løfter om kjærlighet…

 

Gi meg de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.

Gi meg de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,

men dristig vil skape en himmel her etter sin egen skikk.

Gi meg de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,

som aldri kan kues av mismot og trues av sorger for hvil,

men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil…

 

Ja, gi meg de beste blant dere, og jeg skal gi dere alt.

Ingen kan vite før seieren er min hvor meget det virkelig gjaldt.

Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt….