Pensj. sokneprest Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Søndagsmøte i Moe kirke, DELK Sandefjord, søndag 30. november 2014, kl 11.00

Helliggjørelse – Gal 5,16-26

Forslag til salmer (Fra Norsk salmebok 3013)

548 Jesus, Frelser, vi er her … godt å tenke, tale, gjøre

527 Kristne, la oss søke sammen … slik at verden klart kan kjenne: Det er deg vi hører til

Innledning til tekstlesningen

Tema i dag er helliggjørelsen. «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, 26 for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. 27 Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.» Ef 5,25-27

            Hva betyr det å være hellig? Det er jo det mest brukte ordet om oss kristne i Det nye testamente. Ordet betyr å være tatt til side til spesiell bruk. Bonden tar til side noen av potetene han høster for å bruke dem til settepoteter neste år, og han tar til side noe av kornet han høster for å bruke til såkorn neste år. Gud tar sitt folk til side fra resten av verden for å bruke oss til å frelse resten av verden. Det er det som ligger i at vi kristne kalles hellige.

Hør dette utsnittet fra en preken av Luther:

Dette er den første og største kjærlighetsgjerning, at en kristen – når han er blitt en troende – skal beflitte seg på å føre andre mennesker til troen … Tjen og hjelp enhver, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden. Preken til Joh 20,19-31, Predikener, Oslo 1968, s 268-269.

 

Det står skrevet i Apostelen Paulus’ brev til galaterne, kapittel 5, fra vers 16. Den står på side 1335 i min Bibel.

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. 18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.

19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. Gal 5,16-26

Hva vil Ånden gjøre med meg?

På nytestamentlig gresk har vi flere ord om det Ånden driver på med. Et av ordene er para-kalein. Det betyr å kalle på oss fra siden: para-kalein. Vi bruker disse greske ordene i vårt språk også: Para-graf betyr noe som er skrevet ved siden av, og kalein er blitt til å kalle på norsk. Det Ånden gjør er para-kalein – å kalle på oss fra siden. Det er det en trener gjør. Han roper til oss fra sidelinjen: Kom igjen! Dette går bra! Hold igjen litt nå, og så gir du alt du har i innspurten!

Det er nok noen som blir skeptiske når de forstår at Ånden har et treningsprogram for dem. Tenk om Ånden gjør meg til et rart menneske. Tenk hvis han skal ha meg til å oppføre meg merkelig? Men hør nå hvilke personlighetsegenskaper Ånden har på treningsprogrammet for deg: kjærlighet, glede, fred, – overbærenhet, vennlighet, godhet, – trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse

 

Er det ikke det du ønsker deg av din beste venn? Tenk om naboen din var slik! Tenk om dette var kulturen på din arbeidsplass! Tenk om familielivet var preget av kjærlighet, glede, fred, – overbærenhet, vennlighet, godhet, – trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.            

Og ville det ikke være godt om andre brukte slike ord om deg? Det er gode ord! Det er noe alle ønsker seg. Vi kunne bruke resten av dagen til å smatte på disse ordene.

 

Det er dette som er å være hellig, og veien dit heter hellig-gjørelse. Vi merker at bak disse ordene står Jesus selv. Slik har vi lært ham å kjenne! Dette er Jesu egenskaper.

 

Ånden er en god trener. Para-kalein kan også bety å trøste! Og det kan bety å være talsmann. Ånden taler vår sak hos Gud, når vi ikke vet hvordan vi skal be, skrev Paulus til romerne. Rom 8,26.

Hvorfor skal vi bli hellige? – Å være kristen er ikke å blankpolere sin hellighet!

Tenk etter: Kan jeg bli god helt alene? – uten å vise det til andre?

– Nei, hvis jeg forsøker å bli god helt alene, da ender jeg i selvgodhet! – Æsj!

Går det an å elske helt alene?

– Nei, hvis jeg forsøker å elske helt alene, da ender jeg i selvdigging! – Æsj!

Kan jeg bli hellige helt alene?

– Nei, hvis jeg forsøker å bli hellige helt alene, da ender jeg i skinnhellighet! – Æsj!

 

Derfor sier vi hver søndag: «Jeg tror på de helliges samfunnSammen skal vi være hellige for å kunne gjøre Guds vilje i verden. Selvopptatt hellighet fører fort til hykleri – og var det noe Jesus ikke tålte, så var det hykleri!

 

Nei, når Ånden frembringer disse egenskapene i oss, er det ikke for at vi skal gå rundt for oss selv og skinne av blankpusset hellighet. Det Ånden lager i oss er frukt. Åndens frukt. Og frukt er til glede og sunnhet for andre. Hvis frukten bare henger på treet, da råtner den.

 

De ni egenskapene som Ånden vil prege inn i oss, er fellesskaps-egenskaper. De handler om relasjoner: å gi kjærlighet til andre, å skape glede sammen med andre og for andre, skape fred med andre, å vise overbærenhet mot andre, å vise andre vennlighet, å gi andre godhet, å vise trofasthet mot andre, og møte andre med ydmykhet, og å vise selvbeherskelse i møte med andre.

Oj! Dette klarer jeg aldri!

Det er ikke meg det der, og det kan jeg aldri bli. – Det er nettopp det som er poenget når Paulus skriver til galaterne. Noen jøder hadde kommet til Galatia og krevd at de kristne måtte holde Moseloven. Hvis man bare tar seg sammen og holder Moseloven, da vil alt bli bra. Det var bare å ta seg sammen.

Jøden Paulus satte galaterne fri fra Moselovens krav. Og han setter oss fri fra kravet om å klare dette alene. Moseloven hører til den gamle pakt, men vi hører til den nye pakt.

 

Paulus forteller oss vennlig at disse gode egenskapene er Åndens frukt. Det er frukt som Ånden vil frembringe gjennom oss. Fruktene er et skapelsesunder som Den hellige ånd har tenkt å gjøre i våre liv, og nå står han på sidelinjen og heier oss frem:

·         Hei der, jeg ser at Gud har lagt troen i hjertet ditt!

·         Kom ut, du tro der inne, jeg ser deg nok! Kom ut og bli kjærlighet. Det trenger din neste.

Tro virksom i kjærlighet, kaller Paulus dette, like før teksten vi leste (Gal 5,6)

 

Jeg husker en jusstudent som ble kristen da jeg studerte. Han var til vanlig en stødig bergenser, men alt det nye fikk ham til å gå opp i fistel: «Det driver og tror i meg!!»

Å korsfeste vår syndige natur

Den andre listen i teksten er alt som belaster våre med-mennesker. Det er et slit å oppleve dette fra familiemedlemmer, naboer og arbeidskamerater. Hør nå, og tenk etter hvilken av disse handlingene du har vonde erfaringer med:

hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

Hvis vi tok tid til det, tror jeg at vi til sammen kunne fortelle hverandre hvordan disse egenskapene har skapt tragedier i familier, nabolag og på arbeidsplasser.

 

Dette er egenskaper som hører til vår syndige natur, til kjøttet. Disse egenskapene skal vi korsfeste! Jeg har ikke sett noen bli korsfestet, men jeg er sikker på at det er skrik og rop på korset. Slik var det i hvert fall da Jesus ble korsfestet. Det har jeg lest om. (Matt 27,50 og Hebr 5,7)

 

Denne teksten legger dynamikk og dynamitt inn i slagordet samtidig rettferdig og synder! Luther brukte dette uttrykket for å si at vi vil merke at det gamle mennesket rører på seg helt til vi dør. Men det gamle mennesket har dødsstempelet på seg, og det nye mennesket har fremtiden foran seg. Vi må ikke bruke dette uttrykket fra Luther til å sidestille det gamle og det nye mennesket. La meg ta et eksempel. Jeg har et rose-bed. Nå jeg sier det slik, så betyr det at der dyrker jeg roser. Nå vokser det opp ugress i bedet, som jeg stadig luker og prøver å bli kvitt. Jeg kan jo si at: «Her dyrker jeg roser og ugress!» Det er jo sjarmerende sagt – én gang. Men hvis jeg alltid sier at her dyrker jeg roser og ugress, da blir jeg fort likegyldig med rosene.

            Samtidig rettferdig og synder betyr: «Jeg er et rettferdig menneske for Jesu skyld, og mitt gamle menneske spreller på korset og skal snart dø!» Denne bekjennelsen betyr at det er en borgerkrig inne i hver enkelt kristen: korsfestelse og rett ferd, rett ferd og korsfestelse.

            Nå behøver ikke denne borgerkrigen slite oss aldeles i stykker. For Ånden er sterkest. La oss ikke glemme det! Det går an å nå frem til fred i sjelen, bare vi er våkne og bevarer freden. Noen er under større angrep hele livet, mens andre har fått gått seg mere til sammen med Ånden. Og noen har det så enkelt at de ser ut til å være født før syndefallet.

            Luther er et eksempel på stadig kamp mot den syndige natur og kamp mot djevelens fristelser. Han forteller hvordan djevelen lurer seg inn på ham og sier «Luther, du passer ikke til å være kristen, sånn som du er!» Da svarer Luther: «Det har du helt rett i, herr djevel. Jeg passer ikke til å være kristen. Men så er det ikke jeg som har funnet på det heller. Det var Jesus som fant på at jeg skulle bli en kristen!»

 

La meg understreke så sterkt jeg kan: Uansett om kristenlivet ditt er en livslang kamp eller om du har funnet fred og forsoning i troen, så starter kristenlivet med frelse. Frelsen er ikke noe vi oppnår etter å ha kjempet en stund. Frelsen er inngangsbilletten til et liv i kamp og til et liv i fred og forsoning.

Denne teksten i Galaterbrevet handler om å finne vår identitet som kristne

Min identitet er ikke hos synderen som spreller på korset. Min identitet som kristen er at Jesus har gjort meg til en nytt menneske. Jeg er en ny skapning midt i denne verden. Mitt hjemland er hos Gud, min skaper og Far. Min identitet som kristen er ikke at jeg er like mye synder og rettferdig. Min identitet som kristen er at Ånden leder meg i rett ferd frem til målet. Mitt gamle menneske, synderen, spreller på korset og skal dø. Mitt gamle menneske skal ikke få bestemme min identitet som menneske og kristen. Rose-bedet mitt er for roser, ugresset fjerner jeg.

            Vi hører av og til at noen sier om seg selv: «Jeg er ikke noe bedre enn andre, men så gjør jeg meg ikke bedre enn jeg er heller!» - Det høres så ærlig og oppriktig ut, men i praksis er det å parkere seg selv i sitt eget ego, og ha sitt ego som sin identitet. Også vi kristne kan fristes til dette. «Det eneste jeg kan bringe Jesus er min synd!» «Jeg kommer aldri lenger enn til Golgata!» Det høres så fromt ut, men det er en fromhet som parkerer oss i vårt gamle menneske. Det er en fornektelse av apostelens ord: «Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» 2 Kor 5,17.

 

Jeg skal ikke parkere min fromhet ved å si at mitt gamle menneske det er meg. I forklaringen til andre trosartikkel, har vi lært hva troen på Jesus betyr:

Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre. Han har kjøpt meg fri fra alle synder, fra døden og fra djevelens makt. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, og leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferdighet, uskyld og glede. Dette er helt sant!

 

En kristen har ikke sin identitet i det gamle menneske. Han har heller ikke sin identitet både i det gamle og i det nye menneske. For det gamle menneske henger på korset. En kristen er en ny skapning. Tredje trosartikkel forklarer Luther slik: «Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, gjort meg hellig og bevart meg i den rette tro.» Luther kaller tredje trosartikkel for helliggjørelsen.

Åndens frukt er gaver til dine nærmeste

Alle de deilige Åndens frukter er gaver du skal gi til dine nærmeste. De er Guds gaver til dem – gjennom deg! Din hellighet er ikke din prektighet – æsj for et ord! – din hellighet er Guds gave til dine nærmeste. Åndens frukt er egenskaper han legger inn i deg så du passer for den tjenesten han har tenkt ut akkurat for deg.

Til slutt: Gud har to store prosjekter som han vil ha deg med inn i

For det første: Gud driver på og holder himmel og jord ved like. Himmelen har han rimelig god styring på. Men jorden er det verre med. Derfor trenger han mennesker som ber: «La din vilje skje på jorden slik som i himmelen!» Gud trenger at du smører verdensmaskineriet med kjærlighet, glede og fred. Og det er masse bruk for overbærenhet, vennlighet, godhet – det skal være visst! I vår tjeneste i verden trengs både trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Ikke sant?

            Guds andre store prosjekt er at mennesker skal bli frelst: «Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» 1 Tim 2,4. Dette er en gjerning Ånden heier oss frem til. For å kunne gi andre mennesker evangeliet trenger vi all den hellighet Ånden kan frembringe i oss: Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Til slutt et vers fra Hebreerbrevet: La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hebr 10,24

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet! Amen.

 

Momenter

Denne teksten har spilt en stor rolle i vår kirkes historie. Derfor må jeg først ta tak i historien, og prøve å brette den til side, slik at vi kan få nærkontakt med teksten.

 

Om tre år er det reformasjonsjubileum. Da er det 500 år siden Martin Luther spikret opp 95 setninger på døren til slottskirken i Wittenberg. Luther fyrte løs på forkynnelsen slik den var blitt den gangen. Forkynnerne og kirken hadde glemt at vi frelses ved nåden alene og ved troen alene, og at den eneste autoritet i kirken er Skriften alene.

Nåden alene, troen alene, Skriften alene. Dette slagordet er den viktigste arven fra reformasjonen.

 

Et annet kjent slagord fra Luther, er at en kristen er samtidig rettferdig og synder, simul justus et peccator. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1,9) Slik blir vi rettferdige og slik blir vi satt inn på sporet med en rett ferd. Men vi som tror på Jesus, kan nok fremdeles kjenne tilbøyeligheter til egoisme, misunnelse, skadefryd og hevngjerrighet, og egoistisk grådighet og begjær. Ja, vi kan til og med kjenne en protest og motvilje mot Guds vilje! Vi kan fremdeles kjenne oss som syndere. Slik kan kristenmennesket kalles både synder og rettferdig, mente Luther.

 

Men hvis Martin Luther hadde hørt hvordan dette slagordet blir brukt i vår tid, ville han nok tatt frem hammeren og slått opp en ny protest på kirkedøra. Det er dessverre mange som beskriver samtidig rettferdig og synder som en normaltilstand for en kristen. Det blir helt feil. Hvis vi tenker at alle mennesker er syndere, og den eneste forskjellen er at kristne er tilgitte syndere, da blir vi passive kristne, og troen blir bare en tankeøvelse for dem som er flinke til å tenke.

            Denne teksten beskriver kristenlivet på en helt annen måte. Vi får en liste over gode egenskaper som Ånden vil skape i oss, og vi oppfordres til å vandre i disse gode gjerningene. Vi får også en liste over plagsomme egenskaper som hører til vår syndige natur. Den som hører Kristus til har korsfestet disse egenskapene. På denne måten blir slagordet samtidig rettferdig og synder alt annet enn passivt:

Rettferd betyr å ferdes rett i denne verden – det er ikke passivt!

Synderen henger på korset, og det er absolutt ikke passivt!

 

Det er ikke harmoni mellom to likeverdige sider hos en kristen. Synden skal bekjempes, og beina skal gå i riktig retning, i en rett ferd.

Kjøtt – kjøtt og blod – vår syndige natur – vårt gamle menneske

Bare en ting til før vi leser teksten. I teksten vår settes Ånd og kjøtt opp mot hverandre. I forrige bibeloversettelse ble kjøtt oversatt med vår onde natur. Nå oversettes det med kjøtt og blod. Ut fra sammenhengen forstår vi at kjøtt og blod er et bilde på vår menneskelige natur, med alle våre egoistiske tilbøyeligheter. Jeg synes det er en uheldig oversettelse. I daglig tale bruker vi jo kjøtt og blod om noe positivt: Barna er vårt eget kjøtt og blod, og politikernes vedtak trenger kjøtt og blod så vi kan se hva de betyr i praksis.

                Men vi får venne oss til at når vi leser Det nye testamente betyr kjøtt og blod vår onde natur. Da er vi klare til å lese teksten en gang til, og fordype oss i den!

 

Fullkommenhetskrav? Hvis jeg ser budene som umulige fullkommenhetskrav, da ser jeg bare meg selv. Da trenger jeg å få øye på mine medmennesker. De trenger meg som medmenneske. De trenger ikke min fullkommenhet, men de trenger min kjærlighet. De trenger ikke min syndfrihet, men de trenger min rettskaffenhet.

Dere og Gud selv kan bevitne at vårt liv blant dere troende var hellig, rettskaffent og uklanderlig. 1 Tess 2,10 (Sitat fra Voksenkatekismen, Oslo 2003, side 106)

 

Jesus, Frelser, vi er her, for din sannhets ord å høre,

lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre,

at vi må i hu og sinne lukke deg og himlen inne!

 

Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne,

uten din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne; (Ditt lys opptenn i vår forstand! N13 nr 512)

godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din Ånd oss føre.

 

O du herlighetens glans, lys av lys, vår sjel omstråle!

Treng deg gjennom sinn og sans, vekk oss opp av sløvhets dvale!

La vår bønn i himlen høres og all gjerning vel utføres.

Tobias Clausnitzer 1663, N13 nr 548