Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Vingårdssøndagen I. rekke

Teie kirke

19. januar 1997 kl 11.00

Familiegudstjeneste

 

Salmer

291 Syng for Herren, sol og måne

943 Måne og sol

          Matt 20,1-16 ARBEIDERNE I VINGÅRDEN

526 Vi har en Far i himlen

------------

878 Fader, du har skapt meg

633 Som korn fra

          Nattverd

658 Vårt Alterbord er dekket (Ekstra 636 Jeg kneler for din alterfot)

725 Jeg folder mine hender små

 

INNLEDNING TIL GUDSTJENESTEN

 

Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

 

Vel møtt i kirken!

I dag er det familiegudstjeneste, og jeg håper at vi kan oppleve at vi er en stor familie, alle barn og voksne. Det er mange som er syke for tiden, så jeg skulle ønske at alle vi som vet om noen som ikke kunne komme i dag, kan sitte og prøve å tenke på dem, og liksom ha dem med oss likevel, inne i oss.

 

Gud har en oppgave for hver enkelt av oss! Når vi får en oppgave er det to måter å gjøre den på. Vi kan gjøre den selv, eller vi kan betale andre for å gjøre den. For eksempel er det ikke så lett for oss å reise til den andre siden av jorden for å hjelpe noen der, men vi kan gi penger, slik at vi kan sende noen dit for å hjelpe. I dag skal vi gi penger slik at en klubb som heter “Y’s men” kan få hjulpet andre. De som er med i den klubben gjør veldig mye i Teie kirke og andre steder. I dag har sånne klubber over hele verden en felles kirkedag. Kan ikke dere som er med i “Y’s men” rekke opp hånden, så vi ser dere?!

 

Vi skal lese en ganske spesiell fortelling fra Bibelen i dag. Det er Jesus som forteller den. Den handler om en mann som eide en druehage, og trengte arbeidsfolk til å høste druene. Vi forstår ganske fort at den handler om at Gud vil ha oss med på det han driver med. - Jeg synes det er fint når noen vil ha meg med og se det som de er glad i, se på arbeidsplassen sin, gjøre noe sammen, som jeg vet at de liker veldig godt. Akkurat det er ikke så rart. Men det som er rart, er det som skjer når Gud skal dele ut lønn for arbeidet menneskene har gjort. Da er det noen som protesterer, for de synes at de skulle få mer enn de andre. Men Gud gjør ting annerledes enn oss.

          Jeg har bedt for meg som skal fortelle fra Bibelen i dag, og for dere som skal høre på, at det må gå et lys opp for oss i dag. - At vi alle sammen må kjenne det akkurat som Jesus tenner et fint og varmt lys inne i oss, i et rom som har vært mørkt og trist.

 

Nå skal vi samle oss i inngangsordene. La oss tenke på Gud og på hverandre når vi leser inngangsordene, og på dem som er syke og som vi gjerne skulle hatt med oss i dag.

 

La oss prise ...

 

--------------------------------

 

PREKENTEKST

 

MTT 20,1  For himmelriket kan lignes med en husbond som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. 2  Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. 3  Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen stå ledige på torget. 4  Han sa til dem: Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er. 5  Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde likedan. 6  Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han ennå noen som stod der, og han spurte dem: Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? 7  Fordi ingen har leid oss, svarte de. Han sa til dem: Gå bort i vingården, dere også. 8  Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: Kall på arbeiderne og gi dem lønn! Begynn med de siste og gå videre til de første. 9  De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10  Da de første kom fram, ventet de å få mer; men også de fikk en denar. 11  De tok imot den, men gav seg til å klage på husbonden 12  og sa: De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. 13  Han vendte seg til en av dem og sa: Min venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? 14  Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg.15  Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? 16  Slik skal de siste bli de første, og de første de siste."

 

PREKEN

 

1. Innledning

 

Gud gjør ting på en annen måte enn vi! Hurra for det.

Det er så mange ganger vi tror at vår måte å gjøre ting på er den beste, - og så blir det galt allikevel.

Da er det godt at Gud tenker annerledes enn vi.

 

2. Gud er vår Far og deler ut det han vil vi skal ha og en oppgave vi skal gjøre

 

Han har porsjonert ut evnene vi har, han har gitt oss en passe porsjon av tro, og en oppgave som passer til evner og tro. - Tenk gjennom det, og finn fram til hva Gud har gitt deg. Spør andre.

 

Og så vet han at vi ikke har det så greit alltid.

 

SLM 103,13  Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. 14  For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.

 

Barm-hjertig = å ha hjertet i barmen. Å ha hjertet på rette sted! Slik er Gud!

 

1 Vi har en Far i himlen. Han hører når vi ber.

Han kommer og vil være oss nær i alt som skjer.

 

2 Men mange barn er redde, for ingen har fortalt

 : de har en Far i himlen som våker over alt. :

 

3 De kjenner ikke Jesus, Guds Sønn, som ble vår bror.

 : Han døde for å frelse hvert menneske på jord. :

 

4 Du kjære Far i himlen, send mange med ditt bud,

 : så alle kan få vite de har en kjærlig Gud. :

 

Norsk Salmebok 526 [T: Liv Nordhaug 1980]

 

3. Gud elsker barna sine

 

= Åpner hjertet sitt for oss. Og ønsker at vi skal åpne hjertet vårt for ham.

 

En oldefar som tok med barn, barnebarn og oldebarn i båten sin for å fiske.

 

Gud vil ha oss med i det som han er opptatt av.

Hagen.

a. Da hørte de Gud Herren som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. 1 Mos 3,8

b. Arbeide i min hage.

c. Glede seg over det vi har gjort. Hvile.

 

Jeg vet en deilig have der roser står i flor.

Den skapte Gud til gave for liten og for stor.

 

4. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte.

 

MRK 12,30  og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.

 

Det er det Gud spør etter. Og da lønner han annerledes enn vi er vant til.

(Sammenlign en familie hvor det må tas hensyn til en som er syk.)

 

Om jeg er liten eller stor, så er det nok for meg på jord

å høre Jesus til, og gå den vei han vil.

Det er det som gjør meg lykkelig.

 

5. Elske de andre

 

15  Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? 16  Slik skal de siste bli de første, og de første de siste."

 

(Sammenlign den hjemmeværende sønnen.)

 

La oss elske hverandre, slik som du har elsket oss. Vandre i Guds lys!

Norsk Salmebok nr 871

 

6. Finn akkurat din tjeneste, og ta godt vare på den

 

Noen er nei-mennesker (tror de ikke kan noe, eller gidder ikke) og noen er ja-mennesker (sliter seg ut).

 

Hva er din jobb?

          Å huske bordbønnen.

          Å gå sammen med Camilla til søndagsskolen.

          Kjøre noen til kirken.

          Snekkergruppa.

          Innom naboen med posten.

          Lese en andakt og be Fadervår.

          Være prest. Forberede deg skikkelig

          Være formann i menighetsrådet.

 

Bygge Guds rike, ... her på jord.

Gutter kom og hjelp oss, jenter kom og hjelp oss, å bygge Guds rike her på jord.

 

En oppgave som er veldig viktig er å hjelpe hverandre å tro. Det skal vi gjøre nå ved å stå ved siden av hverandre og tro sammen. La oss bekjenne vår hellige tro!

 

Jeg tror på ....

 

7. Trygghet

 

Gud vet hvem vi er.

          - Vi trenger ikke forklare ting for ham.

          - Vi trenger ikke unnskylde oss.

          - Vi kan ikke unnskylde oss.

Han venter ikke mer enn han har gitt oss.

 

Fader, du har skapt meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

Jesus, du har frelst meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

Hellig Ånd, kom styrk meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

Norsk Salmebok 878