Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Siste søndag i kirkeåret, lesetekst

Nøtterøy kirke 21. november 2004, kl 11.00

Salmer

*15,1-3 Våkn opp du som sover

            DÅP

360      En stor og mektig gave

            Jes 51,11-15 HERREN FORLØSER

545      Gud, hold oss oppe ved ditt ord

            Matt 25,1-13 LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE

14,1-3 Jeg løfter opp til Gud min sang

----------------------------

            Åp 22,12-17 KOM, HERRE JESUS

----------------------------

19        Kom, Konge, kom i morgenglans

            FORBØNN

*514,3-5 Reis deg, Guds menighet

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Denne hilsenen åpner hver eneste gudstjeneste gjennom året: Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. I dag trenger vi denne hilsenen aller mest: nåde og fred. I dag er det «Siste søndag i kirkeåret». Den kalles også «Domssøndagen». Noen vil helst ikke høre om dommen, mens store deler av verdens befolkning lengter etter oppgjørets dag, fordi det er en dag med befrielse og oppreisning for alle undertrykte.

            Jesus lar oss få vite akkurat hva som skal skje på dommens dag, så vi kan slippe å leve i angst og uro. Han har åpnet en dør inn til Guds glede, bak dommen. Han har gitt oss mulighet til å finne nåde og fred, med Gud og med mennesker. I dag ligger disse to veiene foran oss: dom eller frelse. Det er i livet vårt her og nå at vår evige skjebne avgjøres: Vil vi la Jesus gi oss Guds nåde her og nå, eller vil vi møte Gud alene på dommens dag? Vil vi følge Jesus på fredens vei, eller vil vi gå våre egne veier?

 

I dag har vi valget. I dag har vi muligheten til å velge.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder…

Dåpstale

Sal 139,23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.

I dag skal vi lede tre personer inn på evighetens vei, en som er konfirmant og to små barn. Menigheten står rundt dere tre i dag og rundt familien deres. Å bli døpt, er så settes inn på veien som fører til det evige liv. Den veien går tvers gjennom livet som vi lever her på denne jorden. Hvis vi lever livet sammen med Jesus, og har han med i hverdagen vår, da er vi på veien som fører til livet.

            Hver gang det er dåp, er det en påminnelse til oss alle om veien som fører til livet: foreldre, faddere, alle som samles til gudstjeneste og oss som er ansatt i menigheten - alle som en gang er døpt: Holder vi oss på den veien vi ble satt inn på da vi ble døpt? Det er naturlig for oss å be:

Sal 139, 23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.

Preken

Innledning til tekstlesningen

Så du morgenstjernen? Var du ute mellom halv åtte og åtte i dag, og så mot øst? På den gullgule morgenhimmelen hang det en lysende stjerne. Det er som Gud har glemt å slukke den stjernen, for den lyser lenge etter at de andre har bleknet og blitt borte for øynene våre.

            Det er rart å tenke på at denne stjernen lyste over apostelen Johannes da han skrev ned dagens prekentekst. Han satt ute på fangeøya Patmos og fikk se det som skulle komme. En av stjernene som lyste ham gjennom natten, skulle lyse inn i den nye dagen - bak alt som var vondt og vanskelig. Han fikk høre at Jesus var denne morgenstjernen!

            Den samme stjernen som vi kunne se i dag morges, den så Job også, denne merkelige mannen i Det gamle testamente, han som mistet alt og ropte til Gud. Han følte at Gud hadde sviktet ham. Da sa Gud til ham:

Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det.  Hvem la ned jordens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? Job 38,4 og 6-7

 

La oss lese hva Johannes skrev ned helt i slutten av Johannes åpenbaring:

Prekentekst

Dagens prekentekst er hentet fra siste kapittel i Johannes åpenbaring, kapittel 22, fra vers 12:

Jesus sa: «Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.»

17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.»

 

Slik lyder Herrens ord.

Kom!

Den Hellige Ånd sier «Kom!»

Bruden sier «Kom!» Bruden, det er menigheten!

Og alle vi som hører dette skal være med å rope til alle andre: «Kom!»

Og hva er det vi inviterer til?

«Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.»

 

Det var ikke rart at Johannes skjønte at det var en flott invitasjon. Han satt på fangeøya Patmos utenfor Tyrkia. Noen her har vært der. Det er en øy uten vann. Alt drikkevann og vaskevann må hentes fra andre øyer og inne fra fastlandet.

 

«Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.»

 

Vi roper KOM! til alle som har en lengsel i seg!

 

Og vi roper KOM! til Jesus. Vi vil så gjerne møte ham ansikt til ansikt, at vi vil tåle dommens dag, da alt det vonde på jorden skal avsløres og renskes bort.

Dommen

Jesus sa: «Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.»

 

Hva slags gjerninger er det Jesus snakker om?

 

Jo det er to slags. Den ene typen gjerninger er:

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

 

Den andre typen gjerninger er:

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

 

Hvem er det som er salige?

Jo det, er de som har vasket sine klær, står det. Før var de skitne.

 

Dette er de som har gått på fortapelsens vei, og som nå kan få gjort opp sin fortid, før dommens dag.

 

Når vi bærer barn til dåpen, eller når voksne blir døpt, kler vi dem i hvite klær. Klær som er renset og vasket rene. Dette er en skikk som går helt tilbake til nytestamentlig tid!

Jesus er ingen hvemsomhelst!

Da Johannes satt på Patmos, var det fangevokterne som hadde styringen. I slike omstendigheter kan det være vanskelig å få øye på Jesus. Når Jesus åpenbarer seg ved denne verdens ende, da skal det vise seg at han ikke bare var en stor mann blant mange store vismenn og livskunstnere i denne verden. Da skal vi plutselig se den store sammenhengen. Da er det som forhenget trekkes til side, og vi får se at Jesus har sittet ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd hele tiden, og at han har hatt sine tøyler ned i denne verden selv om vi ikke har lagt merke til det. Da skal vi se at han har vært med fra før begynnelsen av denne verden, og at han er den klare morgenstjernen som lyser inn i den nye dagen!

            Johannes åpenbaring kaller vi den siste boken i Bibelen. Apokalypsis heter boken på gresk. Det betyr å avdekke, å trekke et forheng til side, så vi kan se hvordan ting egentlig er.

 

For et par uker siden var det englekonsert her i Nøtterøy kirke. Kapellan Tom Olaf Josephsen forklarte så fint at virkeligheten er mer enn det vi kan se. Til virkeligheten hører også det som er bak et forheng. Der er englene som Gud sender ut for å være til hjelp for oss. Begge deler hører med til virkeligheten.

 

Åpenbaringsboken trekker dette forhenget til side, så vi kan se inn i det som skal komme. Og vi ser at det henger sammen med det som har vært.

Livets tre og porten til livet

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

 

Legg merke til de to uttrykkene «livets tre» og «portene inn i byen». Disse to uttrykkene bygger en bro tilbake til den første boken i Bibelen. Etter at mennesket hadde valgt veien bort fra Gud og hans vilje, leser vi:

1 Mos 3,22-24 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» 23 Så viste Herren Gud dem ut av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. 24 Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.

 

Jesus åpnet den stengte porten, og veien inn til livets tre. Det står så fint i begynnelsen av det kapitlet vi har lest fra:

Åp 22, 1-2 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

Apokalypse og profeti

Selv om vi lever i et etablert velferdssamfunn i Norge, møter vi en veldig tiltrekning til apokalyptiske tilstander. Jeg tenker på filmer som «Apokalypse nå» og «Ringenes herre». Mye av rockemusikken har apokalyptisk preg.

 

Ringenes Herre ser riktignok frem mot en forløsning, men ellers er disse filmene og musikken preget av undergang og depresjon og fortvilte skrik! Slik er det ikke for den kristne menighet! Vi er ikke på vei mot fortapelsen, men mot saligheten!

 

 

 

La oss be:

Sal 139, 23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Amen.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

 

 

 

 

 

Momenter

Hvor passer denne teksten? - Midt i Dagsrevyen: Krigen i Irak, Uroen i Israel og Palestina, Tragedien i Darfur

≠ Kommuneøkonomi og bomringen

≠Veipakke 2

≠ Begynnende julehandel

 

Apokalypse-filmer - de aller fleste depressive!

 

Mens Apokalypsene handler om at slutten kommer, går Åpenbaringsboken videre og beskriver hva som skal komme, for dem som berges igjennom.

 

Da løft hodet!

Luk 21, 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

 

Gud er historiens Herre. Historien sett som Guds historie

Avslutningen er klar, i mellomtiden er det mye som kan endres.

 

v 12 og 15:  jfr Joh 6, 29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: å tro på ham som Gud har sendt.»

 

Konkrete handlinger: hundene, trollmenne, de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Hebr 3, 12 Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.

 

Alfa og Omega - begynnelsen og enden

Perspektivene Livets tre, gå gjennom portene

Åp 3, 8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

 

Innenfor og utenfor

NB Omkranset av Guds nådevilje: 14 og 17: vasket sine klær … livets vann for intet. (Joh 4)

Åp 3, 4-5 Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det. 5 Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.

Åp 3, 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Åp 7, 14 «Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

 

Joh 4, 10 Jesus svarte: «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.»

Joh 7, 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.»

 

v 12 Etter sine gjerninger

Åp 20, 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

 

Rom 2, 6-8 Han skal lønne enhver etter det han har gjort: 7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv. 8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente.

 

Rom 3, 28-30 For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. 29 Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo, også for dem, 30 så sant som Gud er én. Og han vil rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres tro.

 

Ef 2, 8-10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

 

Jak 2, 18 Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger«. Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.

Jak 2, 24 Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro.

 

Hvilke gjerninger? Jo: hor, drap og avgudsdyrkelse - eller tro, kjærlighet.

 

Matt 7, 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Matt 12, 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.

 

Et hjerte som er helt med Herren.

 

Av hele ditt hjerte. Du skal elske - ja, jeg vil. Jeg velger å ville elske deg av hele mitt hjerte.

Mark 12, 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.

 

To utganger av dette livet.

Nåde, livets vann, livets tre // hundene, trollmenn, hor, mord, avgudsdyrkelse, løgn.

Hundene

Flp 3, 2 Hold øye med hundene, med de onde arbeiderne, de som skamskjærer seg.

 

Åp 21, 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

 

Befrielsen i dommen: de som driver hor, mord og avgudsdyrkelse skal ikke nå oss.

 

KOM!

Forventning!