Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Siste søndag II

Nøtterøy kirke

24. november 1996 kl 11.00

Salmer

307      Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

            Jes 51,11-15 HERREN FORLØSER

260      En dag skal Herrens skaperdrømmer møte

Åp 22,12-17 KOM, HERRE JESUS!

19        Kom konge, kom i morgenglans

--------------------

            Matt 25,1-13 LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE

--------------------

413      Hvor salig er den lille flokk

442      Opp, våk og be

            NATTVERD

241      Der mange skal komme

663      Du som veien er og livet

 

INNLEDNING TIL GUDSTJENESTEN

 

Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

Det er godt å begynne denne søndagen med å synge om Guds miskunnhet, at den hvelver seg over oss som en himmel. (NoS 307) I dag er det siste søndag i kirkeåret, og dagens tekst munner ut i en tydelig oppfordring: “Vær våkne!”. Dette går som en stadig formaning gjennom hele Det nye testamente.

 

Prestedrakten skal være en påminnelse for menigheten: Dåpskjolen som minner oss alle om at Gud har grepet inn i hvert enkelt menneskeliv til frelse. Beltet som skal formane oss alle til å være klare. Dåpskjolen og beltet har vi alle felles. I tillegg får prestene et åk lagt over skuldrene i ordinasjonen: Et tegn på vårt ansvar for å dele ut Guds ord i hele sin bredde til menigheten. Jeg håper disse tre tegnene kan være en påminnelse til oss alle hver gang vi er i nærheten av en prestedrakt:

 

LUK 12,35  Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 26  lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på.

 

PREKEN

 

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 25. kapittel fra vers 1:

 

MTT 25,1  Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2  Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3  For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4  De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5  Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6  Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7  Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8  Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9  "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10  Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11  Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" 12  Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.

 

Det skal ikke mye fantasi til å forstå at Jesu lignelse handler om å være beredt når han kommer igjen. Og han gjemmer ikke bort alvoret, - vi hører både advarsler og trusler når han sier: “Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.” Det er ikke den eneste gangen han advarer slik. Like før det vi leste får disiplene en spesiell advarsel: Hvis de begynner å ta seg friheter, som menighetsledere, fordi det drøyer med at Jesus kommer igjen, skal han komme en dag hvor de ikke venter ham. (Matt 24,50). Peter har nok skjønt hva Jesus mener, for han skrev at “Herrens dag skal komme som en tyv!” (2 Pet 3,10)

         Hvorfor advarer Jesus så alvorlig? Jo, - fordi han ikke vil miste oss! Hører du ekkoet fra siste søndag: “Og Faderens vilje er at jeg ikke skal miste noen av dem han har gitt meg.” (Joh 6,39)?

 

Denne teksten rister kraftig i oss. Ikke for å gjøre oss utrygge, men for at både han og vi skal være sikre på at vi henger fast. Når vi skal hekte en tilhenger på bilen, så er det forskjellige patenter på det. En god patent bør være slik at vi både kan høre og se at draget smekker på plass. Det skal ikke være tvil om det henger eller ikke. De fleste av oss tar vel for sikkerhets skyld et kraftig tak og røsker i draget for å være sikker. Det kan være ganske katastrofalt om festet ikke er skikkelig.

         Dette er en av de gangene hvor Jesus rister oss kraftig, med dramatiske ord og bilder. Han gjør det fordi det er katastrofalt hvis vi ikke henger fast ved ham. Det er viktig både for ham og for oss å vite om vi henger fast. Det er det vi kaller frelsesvisshet.

 

SIKKERHET ELLER TRYGGHET

 

Det er ganske urovekkende at fem av brudepikene trodde de skulle komme inn, og så kom de til en stengt dør. Ikke bare det, men de får høre fra brudgommen at han ikke kjenner dem. Hvis vi stirrer oss blinde på akkurat den delen av teksten, er det lett å miste motet. Er det umulig å vite om vi blir frelst eller ikke? Nei det er ikke umulig. De som har levd før oss, har utviklet ord som hjelper oss i møte med usikkerheten. De skilte klart mellom sikkerhet og trygghet. Den som er sikker, begynner å ta seg friheter. Den som er trygg, vet hvor viktig det er å holde fast.

 

ANSVAR ELLER LIKEGYLDIGHET

 

Vi må ikke gjøre det vanskeligere enn det er. De fem uforstandige hadde ikke tatt oppdraget alvorlig. “Det er sikkert ikke så farlig!”, “Man må jo ta noen sjanser i livet!” Her er det ikke snakk om personlig utilstrekkelighet. Det ville være urettferdig om de ikke skulle komme inn fordi de ikke var intelligente nok.

         Nei, det er snakk om skjødesløshet og likegyldighet, om ikke å ta det så nøye. Et annet sted snakker Jesus om de som ikke gadd å ta på seg finklærne når de kom til fest, enda de hadde fått tilsendt finklær sammen med invitasjonen. Og det var noe ganske opplagt de fem brudepikene ikke tok det så nøye med. De hadde ikke tatt med olje til lampene. Det handler ikke om noe vanskeligere enn å ta på alvor det som er alvorlig.

 

Hvilket testspørsmål kan vi bruke i dag, for å vite om vi er våkne? Vi kan spørre slik: “Hva ville du sagt hvis det begynte å knake og brake rundt oss, og så kom Jesus igjen akkurat nå?” (Opplevelsen i Tromsø domkirke)

 

* Ville du sagt “Å, nei! Ikke nå! Tenk om han ser nedi skuffen min! Tenk om han først snakker med naboen min, og får høre hvordan jeg oppførte meg i går!”

* Eller “Var det så bokstavelig ment? Hadde jeg visst det, så ...”

* Eller ville du sagt: “Jeg hadde ikke ventet han akkurat nå, men han er velkommen når som helst!”

* Eller ville du pustet ut og sagt “Å, det var på tide! Jeg har ventet så lenge. Nå skal det endelig bli orden på saker og ting!”

 

Å MISTE PERSPEKTIVET

 

Med en slik tekst som vi har på denne dagen, er det lett å miste perspektivet. Jeg kunne ha innledet denne gudstjenesten slik: “Det er godt å samles med hverandre i kirken, men det er enkelte dager man kunne ønsket seg en annen tekst. Det er ikke akkurat noe hyggelig å snakke om dommens dag og muligheten for fortapelse. Kirken har til og med i sin visdom kalt denne siste søndagen i kirkeåret for Domssøndagen. Bare det er nok til å skremme folk ut av kirken. Det er godt at det er advent neste søndag, så vi snart får noe å varme oss på.”

 

Å snakke slik ville være et svik på tre plan:

 

* For det første ville det være et svik mot Jesus å snakke slik. Han så det nødvendig å gi en kraftig advarsel til dem som kjente ham. Da har ikke presten lov til å høvle ordene hans ned til å bli ren hyggelighet.

* For det andre ville det være et svik mot dere å snakke slik. Tenk om det blir vi som står utenfor på den dagen. Når dere har innsett at døren virkelig er stengt for dere, så styrter dere sammen rundt meg og sier: “Hvorfor sa du ikke fra? Hvorfor holdt du bare interessante og hyggelige prekener for oss? Hvorfor sa du ikke noe om dette?!”

* For det tredje ville en slik måte å snakke på være et svik mot alle dem som lengter etter dommens dag.

 

MTT 5,6  “Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes,” sa Jesus. “10  Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12  Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.”

 

For alle disse er dommens dag en befrielse. I åpenbaringsboken hører vi deres rop etter rettferdighet. Kanskje er ditt liv gått av hengslene, du river deg i håret og roper: “Finnes det da ingen rettferdighet?” Du kan hente ord fra Salmenes bok og Åpenbaringsboken: “Hvor lenge!!!

 

SLM 13,2  Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?

SLM 13,3  Hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet og hele dagen ha sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienden ha overmakten?

SLM 94,3  Hvor lenge skal de onde juble, Herre, hvor lenge skal de juble?

SLM 119,84  Hvor lenge skal din tjener vente? Når vil du dømme dem som forfølger meg?

 

ÅPE 6,10  De ropte med høy røst: "Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?"

 

Herren hærskarenes Gud våker over retten på jorden. Vi må ikke miste det perspektivet på domssøndagen. Vi må ikke kvele nødropene i selvopptatt hyggelighet!

 

JAK 5,1  Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! 3  Dere har brukt endetiden til å samle rikdom. 4  Men hør: Den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd fram til Herren, hærskarenes Gud.

 

         Til alle disse lyder Herrens ord:

 

MLK 3,17  Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. 18  Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudelige, på dem som dyrker Gud, og dem som ikke dyrker ham. 4,1  Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. 2  Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset.

 

HVA ER DET Å VÅKE?

 

Her gjelder det å holde tungen rett i munnen. For det er lett å miste motet i så vanskelig terreng som dette. Vi må holde oss til det Jesus sier. Og det er meget forståelig. Det er jo det som er problemet! Forfatteren Mark Twain sa det en gang: “Det er ikke det jeg ikke forstår i Bibelen som gjør meg urolig. Det er det jeg forstår som gjør meg urolig.”

 

I dette spørsmålet, er det lett å forstå hva Jesus sier. Flere ganger snakker han om mennesker som til sin overraskelse blir stående utenfor døren på oppgjørets dag. Og grunnene er klare:

 

* I dagens tekst er grunnen at fem brudepiker ikke tok det så nøye med noe som de godt kunne ha tatt nøye.

 

         * I bergprekenen leser vi:

 

MTT 7,21  Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22  Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23  Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

 

Og fra Lukasevangeliet:

 

LUK 13,25  Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: "Herre, lukk opp for oss!" da skal han svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra." 26  Da vil dere si: "Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre." 27  Men han skal svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett."

 

Er ditt liv basert på urettferdighet? Holder du lønnen tilbake for dem som har arbeidet for deg? Jesus var litenskapelig opptatt av rett og rettferd, at alle mennesker hadde lik verd som Guds skapninger, og ingen hadde rett til å undertrykke en annen. Det går som en rød tråd gjennom både Det gamle og Det nye testamente. Menneskeverdet viser særlig i møte med dem som har mistet sine trygge livsrammer: De fattige, enkene, de farløse og innflytterne.

 

Det er to måter å tape et løp på. Du kan være dårlig, eller du kan bryte reglene så du blir diskvalifisert. Du kan være verdens beste sprinter, men hvis du doper deg på forhånd blir du diskvalifisert. Det går altså an å bli diskvalifisert, selv om en har kjent brudgommen, kjent Jesus, gått til nattverd og spist og drukket med ham, hørt hans ord, - ja, til og med profetert og gjort mange mektige gjerninger i hans navn. Hvis vi slutter fred med uretten, da har vi fjernet oss fra Jesus, og da er vi fortapt.

 

OPPGJØR

 

Kanskje er du som tolleren Sakkeus i dag. Da Jesus kom inn i huset hans, falt det lys over livet hans, og han utbrøt:

 

LUK 19,8  "Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen." 9  Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. 10  Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."

 

Vet du med deg selv, at det er noe du skal rydde opp i, og kjenner at det skal bli gjort, - så pass på å gjøre akkurat som Sakkeus. For det første sa han hva han ville gjøre, så andre hørte det. Og for det andre tok han oppgjøret ansikt til ansikt med Jesus, sin frelser.

 

HVORFOR TREKKER DET UT ?

 

Det er underlig for oss som lever 2000 år etter nytestamentlig tid, å lese om at allerede den gang ventet de Jesu gjenkomst, og ble utålmodige. Peter skrev til en menighet hvor utålmodigheten hadde bredt seg. Og i Peters forklaringer, åpner han Guds skjulte plan for verdens historie:

 

2PE 3,8  Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9  Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 10  Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 11  Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve,  mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13  Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. 15  Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.

 

Når Gud har ventet så lenge, så er det fordi han vil at alle skal nå frem til omvendelse. Og vi oppfordres til å fremskynde Guds dag. Hvordan kan vi det?

         * Jo, ved selv å vende om,

         * og ved å lede andre mennesker til omvendelse,

* og ved å bringe evangeliet til nye folkeslag.

 

I Matteusevangeliet sier Jesus:

 

MTT 24,14  Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

Det er ikke noe mindre enn Guds frelsesplan Jesus lukker oss inn i når han frelser mennesker. Han lukker oss inn i sin frelsesvilje og sin lidenskap for rettferdigheten. Det er dette han vil vi skal være våkne for! Han vil ha oss med i sin flokk, på vei med evangeliet og rettferdigheten til alle folkeslag, og til naboer, slektninger, arbeidskamerater og venner.

 

Ære være Faderen og Sønnen ...