HKHammer 20.11.2002 tekstgjennomgåelse for prester i Domprostiet

Siste søndag, 2. rekke: Matt 25,1-13 De ti brudepikene

(Se preken med salmeforslag på www.preken.net)

Personlig innsteg

Uro over å tilhøre en kultur som misliker tale om dommen. Er det fordi vi ikke har noe å vinne på den? Hva med alle kulturer og enkeltpersoner som har mye å vinne på dommens dag: de undertrykte, lenkebundne?

Det rystende møte med den hellige Gud // dommens dag som rasjonelt troselement og som viktig apologetikk (det etiske aspekt ved forsoningen). Trenger Gud vår forsvarstale foran dommen?

Til dagen

·         Sist søndag: Herrens dag kommer som en tyv om natten. Men dere er lysets barn. Evangelieperikopen (Luk) rett før dagens evangelieperikope (Matt)

·         Domssøndagen. Men temaet ligger nærmere formaning til å være beredt, enn dommen.

·         Kollektbønnen: Du krever oss til regnskap til frelse og fortapelse, hjelp oss å våke og be.

·         Jes 51,11-15: Snart skal den lenkebundne slippe fri. Jeg er Herren din Gud.

·         Åp 22,12-17: jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Utenfor er hundene, trollmenn, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkere og løgnere. (Bud nr 2, 6, 5, 1 og 8) Mens de som har fått vasket sine klær, bruden roper «Kom!»

Til teksten - kontekst

Etter inntoget i Jerusalem og foran lidelsesberetningen. Kap 24-25: Jesus taler om de tider som skal komme: Tempelets ødeleggelse, Den store trengsel, Menneskesønnen kommer på synlig måte, Lær av fikentreet, Vær beredt - dere som Herren har betrodd oppsynet med de andre i huset. Lignelsen om brudepikene (vær våkne), Lignelsen om talentene (vær gode forvaltere i ventetiden), De to flokkene i dommen (det er avgjørende hvordan en tar imot Jesu minste brødre = disiplene, jfr Matt 10,42).

Til teksten - detalj

1. Da skal det forholde seg slik med himmelriket som når ti… og bare fem er kloke.

Det offentlige ved å «forlate sin far og sin mor».

2. mooros = tåpelig // frónimos = forstandig, innsiktsfull

Allegorisk forklaring: Kristus er brudgommen, brudepikene er menigheten, men hva er oljen? Reformatorene: levende tro. Katolsk trad: kristelige dyder (Matt 5,16 la deres lys skinne (lampadsoo) så mennesker ser de gode gjerninger). Blindspor.

5. kjronidsontos = utebli, drøye; enystaksan = nikke, duppe av, bli søvnig; kathevdo = sove

            Alle sovnet! Om vi sover eller våker…1 Tess 5,10

6. Ropet lyder. Johannes døperen var en røst i ødemarken, en utroper.

7. kosmeoo = bringe i orden, stelle

9. meepote ou mee = aldeles ikke, umulig, utelukket; arkeoo = bli nok

10. hetoimos = beredt  

12. hoida = vite, kjenne

13. greegoreoo = våke

Til forkynnelsen

·         Nøkkelverset er 13: «Våk derfor!» Problem at våre tilhørere ikke umiddelbart kjenner igjen situasjonen. Vi må både forklare fortellingen og sammenligningspunktet. Vi kan komme til å miste kallet til å være våkne (v 13) ved å fortape oss i forklaringer.

·         NB! Den glade situasjonen: et bryllup, og mange aktører. ® Forventning eller trussel.
Jfr 1 Tess 5,3 sist søndag: brått som veer over en kvinne som skal føde.

·         Faren for å gå fortapt. Joh 3,16. Utenfor og innenfor. Et budskap for vår tid?

Situasjonen foran den stengte døren (v 10-12): Matt 7,23; Luk 13,25-27. Jfr Åp 3,7; Matt 16,19.

Mulighet for diskvalifikasjon, - selv om vi har profetert i hans navn, drevet ut onde ånder og gjort mektige gjerninger, selv om han har undervist hos oss og vi har spist med ham: «Bort fra meg, dere som gjør urett!»

Hva kreves? I Matt 25: 1-13 olje til lampen, 14-30 god forvalter, 31-46 ta imot Jesu brødre.
Krever Gud for mye? Alt du har, men ikke mer! (Se www.hkhammer.net avsnittet for 14. februar)

·         Hvorfor drar det ut? 2 Pet 3,4 og 9 og 15a

·         Hvor langt er vi kommet? Matt 24,14: For alle folkeslag, og så skal enden komme.
Innen 2040 regner vi at Bibelen/bibeldeler er oversatt til alle språk

Til gudstjenesten - aktuelle salmer

19 Kom, konge, kom i morgenglans(Åp)  260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte (Åp)

413 Hvor salig er den lille flokk … med lys i lampen min 442 (Ev) Opp, våk og be (Ev)  

241 Der mange skal komme (Ev) 663 Du som veien er og livet

Tillegg: Hvor langt er vi kommet?

Land og folkeslag

·       Vi regner at vi har 237 land i verden. I 150 land er mer enn 50% kristne, i 29 land er det mindre enn 1% kristne. I hvert land kan det være mange folkeslag.

·       Vi regner i dag med 12 000 folkeslag med eget språk på jorden. Det er folkeslag med mer enn 10 000 mennesker. Hvis en også skal ta de med mindre enn 10 000, kommer vi opp i 13 000 folkeslag.

·       På misjonskonferansen i 1997, regnet de at av jordens 12000 folkeslag er det bare 579 hvor det ikke finnes menighetsplantende misjonsarbeid. 400 av disse folkeslagene ble adoptert av misjonslederne på misjonskonferansen.
         Santalmisjonen (senere Normisjon) satte opp følgende unådde folkeslag i sitt handlingsprogram for 1999-2002: Unådde grupper av santaler i nye geografiske områder, mal-pahariaer og nishier i India, hajonger og muslimske bengaler i Bangladesh, sharchogpaer i Bhutan, malinkéer og fulanere i Mali, canjaris-indianere i Ecuador, og udiner og etniske aserbajdsjanere i Aserbajdsjan.
         Hvis misjonslederne som var samlet i Pretoria i 1997, makter å starte opp arbeid slik de ønsker, vil det bare være 179 av 12000 folkeslag som ikke har noe menighetsplantende misjonsarbeid i år 2000.

Radioarbeid

Store radiostasjoner som Trans World Radio og IBRA, lanserte et felles program i 1985: “Hele verden i 2000” (World by 2000). Målet er at alle skal kunne høre evangeliet i et språk de forstår innen år 2000. Mange små folkeslag med eget språk, forstår også et annet språk, slik norske samer forstår norsk. På jorden er det 300 språk som tales av mer enn en million mennesker, og i 1997 hadde 215 av disse språkene fått kristne radiosendinger. I tillegg var det sendinger på mange mindre språk. 215 av 300, - målet er i sikte.

Jesus-filmen

Campus Crusade har laget en Jesus-film med nøyaktig gjengivelse av Lukas-evangeliet. Målet er at filmen skal oversettes til alle språk som tales av minst 75000 mennesker, og er i år 2000 oversatt til over 600 språk. Dette er et av vår tids største evangeliseringsfremstøt. Det er den filmen i verden som er sett av flest mennesker. I 1997 var filmen sett av 900 millioner mennesker. Og over 40 millioner har opplevd en kristen omvendelse gjennom denne filmen.

Bibeloversettelser

Vi regner at det er nesten 7000 språk i verden (6703). På 1800-tallet ble Bibelen oversatt til 400 språk. På 1900-tallet er tallet økt kraftig. De forente bibelselskaper regner at bibelen eller bibeldeler er oversatt til 2167 språk. Minst like mange oversettelser er under arbeid eller under planlegging. Innen utgangen av år 2000 regnet en med at Bibelen skulle være oversatt til 2800 språk.

                13 bibelselskaper har gått sammen om å starte oversettelsesarbeid til alle språk som tales av mer enn 100 000 mennesker, innen år 2000. Da skal Det nye testamente være ferdig oversatt til alle språk som tales av 500 000. Det sies at Bibelen skal være oversatt til alle språk innen førti år!