Harald Kaasa Hammer 21. november 2013

Treenighetssøndag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

5 Mos 6,1-9 Du skal elske Herren, din Gud (Overlapper med tekst på Såm III)

531 Én Gud og alles Fader

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La Ordet gå i arv og eie til våre barn i tusen ledd

569 Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … På vår dør er strøket blod

  83 Saligheten er oss nær … at jeg må om Jesus tale til jeg går i himlen inn

1 Pet 2,4-10 Forkynne hans storverk

530 Kirken den er et gammelt hus … bygget av levende stener

429 Frå sola stig og strålar … full av miskunn sender han oss sitt nådekall

622 Dine gaver venter på oss, Jesus … over hele verden vil du gi livets brød

Matt 28,16-20 Misjonsbefalingen

691 Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet

540 Du som favner alle slekter … og ditt gledesbud ble kunngjort, våre svikt til tross

683 Opp, alle folk på denne jord … ditt ord med kraft utsendes … så folk må se

699 Hører du den hemmelige sangen ... vi følger ditt kall og ditt bud

Andre rekke

1 Mos 18,1-8 Herren gjester Abraham

  50 Fra fjord og fjære ... vi har hans engler hyst

617 Vårt alterbord er dekket ... Nå er vi Jesu venner

Rom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud (Overlapper med tekst på Romj III)

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... som havenes dyp dine dommer

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker

Luk 10,21-24 Jesus jublet i Ånden

387 Evige Gud, vi tilber deg

308 Nå la oss takke Gud

Tredje rekke

Jes 6,1-8 Gud kaller Jesaja

259 Gud er i sitt tempel … Rundt ham står serafer … Guds tre-enighet

281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig intet urent øye kan se din herlighet

287 Du er hellig. Du er hel

Apg 17,22-34 Han gir liv og ånde til alle (Overlapper med tekst på 17mai I)

284 O store Gud, når jeg i undring aner … og vet alt liv oppholdes ved ditt bord

318 Himmelske Fader, herleg utan like

Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene (Overlapper med tekst på KrHi II)

674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd

695 Rop det ut med hjertets jubel … Bring Guds ord til hele verden