Harald Kaasa Hammer 25. september 2013

Stefanusdag / 2. juledag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Se også salmer til søndagen For forfulgte.

Første rekke

Jer 31,15-17 Det lyder klagerop i Rama

701 Så vide om land ... Han hører hvert sukk

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

704 Vi roper i denne natten

Apg 7,52-60 Stefanus blir steinet

  79 Vi takkar Gud for alle dei som vitna ... laut lide ein død som hans

408 Lov Kristi velgjerd, evig stor ... Guds vitne valde gru og gråt

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Den skuer midt i trengsel, i fare og i strid, ett mål

104 I et skur ved Betlehem … ba Guds dyrebare Ord for en bøddel og en morder

Matt 2,16-23 Barnemordet og veien til Nasaret

  56 En krybbe var vuggen ... Fra krybben til korset

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... selv både flyktning og fredløs

732 På veiene ute i verden ... har mange blitt jaget av sted

  26 Solbarn, jordbarn ... Flyktning, krigsbarn

Andre rekke

Salme 86,11-17 Gi meg et udelt hjerte

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska ... Heile mitt hjarta vil eg deg gjeva

  75 Jeg er hos Gud i nåde ... og følge sannhets sti

661 Høstens Herre, når du sender ... gikk seg trette av den motstand verden gav

Apg 6,8-15 Stefanus for Rådet

413 Din, o Jesus, din å være ... din i liv og din i død

691 Din rikssak, Jesus, være skal ... lukk meg i dine smerter inn

358 För att du inte ... Därför skal alla sargade, döende, alla de dömde


Matt 10,16-22 Som sauer blant ulver

  74 Fader, som frå allmakts sete ... og som lid i spott og trengsel

227 Sannhets tolk og taler ... Gi oss glød på tunge

Tredje rekke

Klag 3,52-57 Nå er det ute med meg

746 O Herre, i dine hender ... du ser at jeg ikke orker fortvile og håpe mer

752 Gi oss lys … Gi oss liv … Gi oss fred … Gi oss håp … Din vilje skje

496 Ver ikkje redd

626 Vær meg nær, å Gud

Fil 1,27-30 Kjemp for evangeliet

579 Kristus kom med vann og blod ... vi i ham er verdig, om enn djevel, dom og død oss truer

  73 Korset vil jeg aldri svike

Joh 16,1-4a De skal støte dere ut

  77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

270 Hen over jord et pilgrimstog ... med verdens tornekrans det gikk