Harald Kaasa Hammer 30. oktober 2013

Skjærtorsdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

2 Mos 12,1.3-8.11-14 Den første påske

153 Til Lammets måltid får vi gå … Fra påskenattens gru bevart

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … På vår dør er strøket blod

618 Vi er et folk på vandring … og samles om vin og brød

1 Kor 5,6b-8 Vårt påskelam er slaktet

187 Se, Krist som lå i dødens bånd … Se her det rette påskelam

117 Se, vi går opp til Jerusalem … til lammet om ofres for verdens skyld

Matt 26,17-30 Det siste måltid

622 Dine gaver venter på oss, Jesus

620 Hellige mysterium … Vi blir ett med Kristus ved det brød vi bryter

157 Hør en lovsang, høye himler … før han går fra nattverdssalen

621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset … og bordet venter oss i Guds himmel

612 Vårt sinn er fylt med glede … Den kraft vi har i vente ved Herrens nattverdbord

Andre rekke

Jer 31,31-34 Den nye pakt

416 Du Far og Herre, du som rår … forny vårt hjarte og vårt sinn

485 Jesus, Jesus, ham alene … ta mitt hjerte som ditt eget

352 Ren og rettferdig … Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu

Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse

599 Kristus, du er alt mitt håp … Kristus! Du har åpnet vei

524 Kom, la oss kjærlig vandre … De sterkere de svake skal hjelpe trofast frem

Luk 22,14-23 Nattverden

154 Sion, pris din saliggjører … Brødet, vinen … er hans legem og hans blod

617 Vårt alterbord er dekket … vi ser med glede frem

621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset

620 Hellige mysterium ... Himmelrikets måltid gir oss håp og glede

Tredje rekke

Salme 116,1-14 Herren kom meg til hjelp

455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herren

399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg

1 Kor 11,23-26 Herrens måltid

607 O Jesus, for din alterfot … der skal forkynnes Herrens død

881 Min største hjertens glede … Da får vi lov å trede deg nær i livets land.

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … Vi som om kalken samles … én ætt skal være

Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter (Også på Enh III)

144 Du låg og skalv av angst på kne ... tar til å vaska beinå mine

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik