Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

For skaperverket – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 9,8-17 Guds pakt med Noah

209 Døden må vike ... Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt

290 Takk, gode Gud, for alle ting

718 Du gav oss perlen, den som heter jorden ... mot frihets dag og frelsens morgengry

723 Herre, rekk ut din allmektige hånd ... Luften forgiftes og is blir til hav

451 Ingen jubel regnet … jeg skimtet ingen havn … favnen som bar meg før fikk et ansikt

475 Kvar skal eg vel av når trengslene stig som eit stormande hav

1 Tim 6,6-12 Gudsfrykt, nøysomhet og tro (Overlapper med tekst på 21sit III)

410 Far, verden, far vel ... rikdom og gull, du jorderiks avgud

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida

Matt 10,29-31 Hvert hårstrå er talt

324 Ikke en spurv til jorden

301 Du så meg, Gud, du vevet meg

Andre rekke

1 Mos 2,4b-15 Å dyrke og passe hagen (Overlapper med tekst på Pidag I og Same I)

289 Lat oss prise Gud, vår Fader

833 Det syng så vakre tonar når himlens Herre samlar ljoset inn … I kveldens røyst

728 Adam, kvar er du ... Den jord som er vår, ligg plyndra og plaga

424 Eg har ei teneste stor for Gud

781 Hvem har skapt alle blomstene

Rom 8,19-23 Håpet om herlighet (Overlapper med tekst på 16sit I)

  93 Ditt skaparljos i stjernor bur ... I trældoms band var livet lagt

250 Gud, lat ditt rike få vekse fram … Jordi … løys både den og oss … Skapningen sukkar

724 Stjernene lyser fremdeles i mørket ... Skapningens sukk skal forvandles til lovsang

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... hver brist skal da forsvinne

701 Så vide om land ... Han hører hvert sukk

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

898 Hjemme i himlen skal ingen mer gråte

  75 Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg

Mark 6,35-44 Jesus metter 5000 (Overlapper med tekst på 3sip III)

714 Brød for verden lot du vokse ... sender søsken fra ditt bord

139 De lånte en krybbe å legge ham i ... fem tusen fikk nok

608 Når vi deler det brød som du oss gir

Tredje rekke

Salme 19,2-7 Himmelen forkynner Guds herlighet

820 Den dag du gav oss ... en dag går fram i ubrutt ring

291 Opp, alle ting som Gud har gjort ... mine ord kun fattig bud kan bære

294 Himmelen med all sin her ... utan ljod og røyst og ord

Kol 1,15-20 Skapelse og forsoning (Overlapper med tekst på 2siå III)

297 Syng for Herren, sol og måne

240 Måne og sol, skyer og vind

298 Se universets Herre

Mark 4,35-41 Jesus stiller stormen

474 Ein båt i stormen duva

442 Be for oss, Herre, i vår nød

893 Jeg er en seiler på livets hav

535 Herre, du strenge, Herre du milde … der ute gjekk stormane stride og ville

780 Min båt er så liten … men Jesus har grepet min hånd