Harald Kaasa Hammer 21. november 2013

Søndag før pinse – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Hag 2,3-9 Bygg opp igjen Herrens tempel

695 Rop det ut med hjertets jubel … tjene mennesker frimodig

561 Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro

eller Apg 1,12-14 Disiplene venter i bønn

  12 Våkn opp, du som sover … de ventende sjeler

456 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren

1 Pet 4,7-11 Tjen hverandre med nådegavene

527 Kristne, la oss søke sammen … Kjærlighets- og enhetsflammen

539 Dine løfter er mange … Herre, velg for oss de gaver du vil

Joh 15,26-27 Talsmannen og dere skal vitne

230 Du som går ut fra den levende Gud … salighets ord i apostlenes spor

275 O store Gud, vi lover deg … Profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

546 O Herre Krist, deg til oss vend, din Hellig Ånd ned til oss send

Andre rekke

Sak 14,6-9 Herrens evige dag

889 Eg er ein gjest i verda … ved livsens klåre elv

836 Du som har tida i di hand … men ennå fløymer nådens brunn

895 Ja, engang mine øyne skal … og dette lys er mer enn sol

eller Apg 26,1-3.20-29 I Jerusalem og for folkeslagene

207 Livet vant, dets navn er Jesus … Jesus oppstod. Så skal vi

802 Gjennom denne dagens timer … eller lever som en kristen

Åp 21,22-27 Det nye Jerusalem

425 Med Jesus fram i de bäste åren … där Gud är sol och Guds Lamm är ljus

883 I himmelen, i himmelen … ja, der er klarhet fin

Joh 3,16-21 Lyset er kommet til verden

800 Når dagen atter sender sitt lysvell over jord … på sannhets faste vei

418 Jesus, du er den himmelveg … mørkret det ikkje vil fata

Tredje rekke

1 Kong 19,3b-13 Herren åpenbarer seg

416 Du Far og Herre, du som rår … I jordskjelv, storm og eld, kom du

517 Vinden ser vi ikke, men vi merker den, snart som stille susing

235 Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor … Han kjem òg i den stille ljod

eller Apg 24,10-21 Paulus' forsvarstale

792 Våkn opp og slå på dine strenger … en frelst og god samvittighet

  83 Saligheten er oss nær … Jeg skal opp i dommen stå

1 Joh 5,6-12 Ånden er sannheten

579 Kristus kom med vann og blod

570 Dype, stille, sterke, milde

Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

227 Sannhets tolk og taler

233 Kjærlighet er lysets kilde … den er frukten av hans Ånd