Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

Samefolkets dag (6. februar) – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 2,4-9 Gud formet mannen av jord (Overlapper med tekst på Pidag I og Skap II)

304 Når heile verda syng mot Gud

226 Kom, regn fra det høye

648 Han skapte skogen og han skapte vannet

793 Nå stiger sol av hav igjen … Du lever i Guds åndedrag

728 Adam, kvar er du ... Den jord som er vår, ligg plyndra og plaga

657 No vender Guds kalenderblad … Ein brudgom får si brur … og verda er ein blomevang

Gal 3,26-29 Dere er alle én i Kristus (Overlapper med tekst på 2sit II)

580 Alltid vil jeg glad bekjenne

377 Kven kan seia ut den glede

492 Ein fin liten blome … Ein kledning eg fekk.

Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys (Overlapper med tekst på AH II)

529 Vidunderligst av alt på jord ... som byen høyt på bergetind

354 O Jesus, du som fyller alt i alle ... at jeg må være lys og salt i verden

543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far … Lær oss å leve som lys og som salt

Andre rekke

Salme 126,1-6 Så med tårer, høste med jubelrop (Overlapper med tekst på 6siå I)

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... det som var sådd med sukk og gråt

536 Guds menighet er jordens største under ... med jubel skal de høste hva de sådde

267 Den store, hvite flokk ... hva du har sådd med sukk og gråt

Fil 4,4-9 Gled dere i Herren (Overlapper med tekst på 4sia II)

    7 Opp, gledest alle ... Vår Jesus han er no så nær

325 Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme: Vår Gud, la aldri gleden bli tatt fra oss

830 Denne dagen er til ende … Stille kjem han inn og sankar alle dine trøytte tankar

Matt 22,34-40 De to store bud

670 Til kjærleik Gud oss skapte

674 Pris være Gud ... gir deg vår lovsang

Tredje rekke

2 Mos 3,1-6 Moses og tornebusken (Overlapper med tekst på KrFo II)

281 Hellig, hellig, hellig

602 Lat kvar jordisk skapning teia og i undrings otte stå

102 Vi skal se deg, Herre Jesus

Apg 2,1-12 Pinsedagen

540 Du som favner alle slekter ... Vi kan høre vinden suse

231 Apostlene satt i Jerusalem

228 O lue fra Guds kjærlighet

235 Kved opp, Guds folk

Joh 21,9-13 Jesus møter disiplene (Overlapper med tekst på 2sip I)

203 De trodde at Jesus var borte

197 Deg være ære, Herre over dødens makt

214 Han sto opp før dagen demret ... til han delte vin og brød