Harald Kaasa Hammer 26. oktober 2013

Såmannssøndag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 55,8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake

297 Syng for Herren, sol og måne ... fjell og vidder

322 Stor er din trofasthet, Herre og Fader ... Syng, all hans skapning

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker

572 Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare Ord ... som et vårregn la det falle

Hebr 4,12-13 Guds ord er levende

523 Gud er her til stede … Alt du gjennomtrenger

514 O Hellig Ånd, kom til oss ned ... Gi kraft og virkning ved ditt ord

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... som de skjulte tankers dommer

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... for mitt hjertes tanker

Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet

570 Dype, stille, sterke, milde guddomsord

162 Såkorn som dør i jorden

577 En såmann går på marken ut

567 Herre, tal, din tenar lyder

Andre rekke

Jer 20,7-9 Som flammende ild (Overlapper med tekst på Forf I)

  77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

413 Din, o Jesus, din å være ... din i liv og din i død

Rom 10,13-17 Troen kommer av budskapet

264 I tro under himmelens skyer ... som sendebud for Ordet

275 O store Gud, vi lover deg … Profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

199 Å salige stund uten like ... jeg skal få bringe hans venner det salige ord

695 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv

694 Gi dem mitt ord ... Til alle vil vi føre frelsens ord

512 Kom Hellig Ånd med skapermakt ... for alle tungemål og folk

Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet (Parallell på 5sip II)

250 Gud, lat ditt rike få veksa fram

529 Vidunderligst av alt på jord ... Dets glans går opp som aks i vang, som vår

360 Jesus, du har brakt Guds rike nær i ord og sakrament

280 Store Gud, vi lover deg, priser høyt ... Himmelriket ... sine grenser vidt utvider

Tredje rekke

5 Mos 6,1-9 Du skal elske Herren din Gud

531 Én Gud og alles Fader

576 Som spede barnet drikk si mjølk ... lat oss ta imot ditt ord

535 Herre, du strenge, Herre, du milde

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La Ordet gå i arv og eie til våre barn i tusen ledd

569 Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være

485 Jesus, Jesus, ham alene ... Fullfør så din gode vilje

2 Tim 1,1-5;3,14-17 Du vet hvem du har lært av

104 I et skur ved Betlehem ... lå Guds dyrebare ord

582 Milde Jesus, dine hender ... Selv du ble til Herrens tempel engang båret av din mor

371 Om alle mine lemmer ... Når vi har endt vår gang, skal nye røster heves

Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... Alt sant og godt la vokse stort

525 O Fader, la ditt ord, din Ånd ... av torn og tistel står

292 Den prektig kledde sommerfugl