Harald Kaasa Hammer 29. september 2013

Romjulssøndag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 1,1-6 De to veier

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes

576 Som spede barnet drikk si mjølk ... lat oss ta imot ditt ord

  57 Gjev ikkje glans og gull og prakt ... ei gran med barn i ring ... og ljos frå Herrens ord

1 Tim 3,16 Gudsfryktens mysterium

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel ... i fjerne verdens egne

682 Jesus skal rå så vidt som sol ... Røyster av alle folkeslag

620 Hellige mysterium … Umulig å forstå, men han er nær oss nå

Matt 2,13-15 Flukten til Egypt

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... selv både flyktning og fredløs

732 På veiene ute i verden ... har mange blitt jaget av sted

Andre rekke

2 Mos 1,15-21 Jordmødrene fryktet Gud

665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

791 Rinn nå opp i Jesu navn ... i din frykt ... at jeg ikke skulle synde

467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne ... styrke meg giv, gudsfrykt

904 Lovet være Herren, Israels Gud ... Så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt

Apg 7,17-22 Moses var full av kraft

627 Jesus, lær du meg å bede ... mere rik på kraft enn ord, og i kristen vandel viser

755 Ja, vi elsker dette landet ... har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett

Luk 2,36-38 Profeten Anna fortalte om barnet (Overlapper med tekst på Kyndel A)

100 I dager og år skal vi vente ... på timen da alt i din lysglans engang føres inn

631 Det er makt i de foldede hender ... om du tålmodets lekse må lære

  67 Guds frelse til verda er komen ... Anna fortel om Guds nyfødde son

743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender ... som venter på den dag som gryr

Tredje rekke

Jes 66,10-13 Gled dere med Jerusalem

  10 Blomstre som en rosengård

307 Min sjel, min sjel, lov Herren ... som mor og far seg kjærlig forbarmer over sine små

Rom 11,33-36 Hvor ufattelige hans veier (Overlapper med tekst på Treen II)

345 Å, kor djup er Herrens nåde - som eit hav så djup og vid

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... som havenes dyp dine dommer

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker

703 Å, for djup i Jesu kjærleik, utan grenser, botnlaus, fri

952 Ditt rike står gjennom alle tider

Luk 2,25-35 Simeons lovsang (Overlapper med tekst på Kyndel A)

582 Milde Jesus, dine hender ... Selv du ble til Herrens tempel engang båret

808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare

862 I Jesu namn eg no til siste ferd meg reier

167 Under krossen stod med tåra Jesu mor i hjarta såra

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... heller ikke korset glem som jeg her må bære

  72 Vem har tänt den stjärnan ... Vem har väckt den redslan