Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

For rettferdighet og fred – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 142,2-8 Jeg øser ut min klage for ham

701 Så vide om land som sol mon gå ...han hører hvert sukk

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

469 Som hjorten så klagende skriker ... og sjelen kun leskes med gråt

766 Herre, din jord bærer mat nok for alle … dekke et langbord i verden, som alle

Rom 12,17-21 Hold fred med alle

 605 Opp jublende sang ... og gjøre det gode

670 Til kjærleik Gud oss skapte

743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender ... slik at fiender blir venner

Matt 25,31-40 De rettferdige får sin dom (Overlapper med tekst på KrKo I)

510 Herre, når din time kommer ... Din er dommen! Din er nåden!

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte ... Og det er dommens dag

Andre rekke

Amos 5,11-15 Hold retten høyt på tinget

731 Jeg folder mine hender små

740 Eit lite barn voks opp til mann ... Men vi ser millionar, vi, i svoltens store hær

  79 Vi takkar Gud for alle dei som vitna ... forsvare alles krav på rett og fred

Ef 5,1-2.8-16 Lysets barn (Overlapper med tekst på 3sif I og Høstt II)

111 Du nådens sol og sete ... i lysets rette drakt

419 Med Jesus vil eg fara ... og vandra i hans ljos

411 Jesus, styr du mine tanker … et Guds barn jeg være må

727 Lysenes Gud, kjærlighetens kilde ... gi oss forvandlingens kraft fra deg

  12 Våkn opp du som sover

Matt 5,6-10 Salige er de som skaper fred (Overlapper med tekst på AH I og 16sit II og Forf III)

730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred

733 Gjør meg til redskap for din fred

541 Det fins et hellig kall til å forandre og skape fred med ansvar for hverandre

Tredje rekke

Jes 11,1-10 Frelserkongen og hans rike

512 Kom, Hellig Ånd, med skapermakt ... Du visdoms, råds og styrkes Ånd

312 Til himlene rekker din miskunnhet Gud ... som havenes dyp dine dommer

2 Pet 3,8-15 En ny himmel og jord (Overlapper med tekst på Nyaft II)

829 Så stilt som berre vinden snur … og dagen varer tusen år

401 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes ... på en jord som snart skal gå til grunne

364 Så kom du da til sist … Du tar på syke kropper, hater urett

612 Vårt sinn er fylt med glede … Vi har en kamp å kjempe for rett og fred på jord

Matt 6,10 På jorden som i himmelen (Overlapper med tekst på 6sip III)

485 Jesus, Jesus, ham alene ... Fullfør så din gode vilje

681 Gud, som oss skaper, send oss med din mildhet ... send oss med din fred