Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Reformasjonsdagen (31. oktober) – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

Salme 46,1-8 Gud er vår faste borg

108 Vår Gud han er så fast en borg

297 Syng for Herren, sol og måne

338 Er Gud for meg, så trede ... alle bølger som bruser.

Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse (Overlapper med tekst på 12sit III)

207 Livet vant, dets navn er Jesus ... ved tro skal leve

409 I dine hender, Fader blid

880 Oppstandelsen og livet visst ... ved tro på ham vi livet får

Joh 1,16-17 Nåden og sannheten (Overlapper med tekst på 3siå III)

  94 Ei morgonstjerne klår og fin ... med sanning og med nåde

  98 Din herlegdom, Frelsar ... av sanning og nåde

357 Frälsare på korsets stam

279 Overmåte fullt av nåde … Vi fikk livet, fikk det givet - hva fikk han som har betalt