Harald Kaasa Hammer 21. november 2013

Pinsedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 2,4b-9 Guds livspust og livets tre (Overlapper med tekst på Same I og Skap II)

226 Kom, regn fra det høye

648 Han skapte skogen og han skapte vannet

793 Nå stiger sol av hav igjen … Du lever i Guds åndedrag

521 Som vinden stryker mine kinn, slik er Den hellig Åndens vind

242 Vi tror på skaperen, Gud … Gud blåser inn liv i vår verden

728 Adam, kvar er du ... Den jord som er vår, ligg plyndra og plaga

Apg 2,1-11 Ånden blir gitt (Overlapper med tekst på Same III)

955 Du sender ut din Ånd, halleluja … Gjør hans gjerninger kjent blant folkene

231 Apostlene satt i Jerusalem … Da hørtes på Sion der sus og brus

228 O, lue fra Guds kjærlighet … som falt på dine vitner ned

235 Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor … som helsing frå ei høgre verd

eller Rom 8,9-11 Dersom hans Ånd bor i dere

845 Så grønn en drakt … Med sjel og kropp skal jeg stå opp

521 Som vinden stryk om mine kinn … og gir meg krefter dag for dag

Joh 20,19-23 Ta imot Ånden

582 O Herre Krist, deg til oss vend, din Hellig Ånd ned til oss send

512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt

Andre rekke

1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevde over vannet (Overlapper med tekst på Pånatt A)

235 Kved opp, Guds folk … Vårt hjarta utan deg er daudt, som turre landet audt og snautt

232 I all sin glans nu stråler solen … nu er det pinseliljetid

801 Nå er det morgen … Skapelsens morgen

Apg 2,1-11 Ånden blir gitt - se første rekke (Overlapper med tekst på Same III)

eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd (Overlapper med tekst på Forf III)

526 Velsigna band som bind … Her er kje fri og træl

527 Kristne, la oss søke sammen … Kjærlighets- og enhetsflammen

Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu bud

227 Sannhets tolk og taler … vår talsmann god

520 Gå gjennom byens lange, rette gater … du vinterklare sannhets ånd

641 La meg for alltid være ditt barn … Og hjelp meg du å bære i hjertet dine bud

Tredje rekke

1 Mos 11,1-9 Tårnet i Babel

536 Guds menighet er jordens største under … Mens verdensriker stiger og de synker

683 Opp, alle folk på denne jord, Guds kjærlighet å kjenne

Apg 2,1-11 Ånden blir gitt - se første rekke (Overlapper med tekst på Same III)

eller Rom 5,1-5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden

  73 Korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt

399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg, la meg din nåde få

225 Heilag Ande, kom til oss, tenn i vårt indre kjærleikens loge

Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred (Overlapper med tekst på Nyaft II)

378 Da Jesus satte sjelen fri … at himlen i mitt hjerte er … Gud selv vil i mitt hjerte bo

542 Guds hus er eit under ... der Herren vil bu mellom sine

627 Jesus, lær du meg å bede … og i kristen vandel viser at du i mitt hjerte bor

467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne … skinne inn i mitt hjertes formørkede bo

551 Fred til bot for bittert savn ... fred oss Jesus etterlot