Harald Kaasa Hammer 30. mars 2016

Pinseaften – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

2 Mos 24,1-11 Herren slutter pakt med Israel

576 Som spede barnet drikk si mjølk ... lat oss ta imot ditt ord

674 Pris være Gud ... deg vil vi tjene

841 Den blomstertid nå kommer … vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far

Ef 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen (Overlapper med tekst på Enh I og Palm I og 5sip III)

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

101 Kristus er verdens lys ... Kristus er verdens fred

514 O hellig Ånd, kom til oss ned ... i enhet må bekjenne

Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommet (Overlapper med tekst på 2pi III)

955 Du sender ut din Ånd, halleluja, og du gjør alle ting nye

226 Kom, regn fra det høye ... så alt hva vår Jesus har lovet må gives

469 Som hjorten så klagende skriker ... For du er den levende kilde

227 Sannhets tolk og taler ... Nådebrønn, la rinne vann for tørstig sinn

584 Det strøymer ei livselv av lukke … Ja, Kristus er kjelda, den klåre