Harald Kaasa Hammer 30. oktober 2013

Palmesøndag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

2 Mos 12,21-28 Påskelammet

153 Til Lammets måltid får vi gå … Fra påskenattens gru bevart

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … På vår dør er strøket blod

618 Vi er et folk på vandring … og samles om vin og brød

Ef 2,12-18 Kristus forener (Overlapper med tekst på Enh I og 5sip III og Piaft A)

101 Kristus er verdens lys … Kristus forener all Guds barneskare

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

981 Herre Jesus, du er vår fred

Joh 12,12-24 Inntoget og grekerne (Overlapper med tekst på Palm III og Fastel II)

145 Se hvor nu Jesus treder … Jeg bærer mine palmer

118 Timen er komen … du skal stå din prøve

142 Fremdeles blør den kjærlighet ... og drar oss med den kjærlighet som leger verdens sår

152 Høye seiersrop stiger på ny ... Folk har kommet fra øst og fra vest

148 Jesus rid no inn i Jerusalem. Hosianna

205 Kornet har sin vila ... Han var vetekornet

162 Såkorn som dør i jorden

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter … Livet er gjemt i et jorddekket frø

689 Løft høgt hans kross … Lat fangar kome frå dei fjerne land

Andre rekke

Jes 56,6-8 Bønnens hus for alle folk

542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord for alle dei folk og nasjonar

534 I Krist er ikkje aust og vest … Av alle tunger samlar han eit heilagt folk på jord.

Rom 3,21-26 Rettferdighet ved troen

232 I all sin glans nå stråler solen, livslyset over nådestolen

350 Jesus Krist, du nådens kjelda … og når Satan vil meg styggja bort ifrå din nådestol

  83 Saligheten er oss nær … Å, jeg er en synder stor … Men da du er Jesus blevet

Matt 26,6-13 Jesus salves

114 Høyr, krukka brast ... På angebylgjene lat sjela vende ... til himmerik si låm

156 O Jesus, som har elsket meg … å, tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver


Tredje rekke

Sak 9,9-10 Fredskongen på Sion

  15 Kom, konge, kom i morgenglans … og gjør en ende bratt på jordens mørke

682 Jesus skal rå så vidt som sol … Røyster av alle folkeslag priser hans makt og hjartelag

Fil 2,5-11 Navnet over alle navn (Overlapper med tekst på Nydag I)

675 Vær i sinn som Herren, slik Kristus Jesus var

149 Hosianna! Syng for Jesus … Ydmyk, for å tjene andre, legger han sin allmakt av

358 För att du inte ... För at du nedsteg hit til de plågade ... vet vi vad Gud är

  56 En krybbe var vuggen … Fra krybben til korset

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære … Ti for Gud skal alle kne seg bøye

Joh 12,1-13 Salving og inntog (Overlapper med tekst på Palm I)

    4 Gled deg, du Kristi brud og møt din Herre Gud … Eit esel honom ber

149 Hosianna! Syng for Jesus, syng for kongen uten prakt