Harald Kaasa Hammer 14. november 2013

Påskenatt – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 Gud skaper lyset og menneskene (Overlapper med tekst på Pidag II og 3siå I)

    1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære .... Gud er Gud om alle land lå øde

304 Når heile verda syng mot Gud ... Dei mørke vatna opnar seg der Herrens Ande sviv

718 Du gav oss perlen, den som heter jorden ... mot frihets dag og frelsens morgengry

298 Se universets Herre i rommets kongehall

521 Som vinden stryker mine kinn, slik er Den hellig Åndens vind

648 Han skapte skogen og han skapte vannet ... Han ga deg livet og alt godt i gave

og 2 Mos 14,1-22 Sivsjø-underet (Overlapper med tekst på 2sit I)

184 Farao nådde oss like ved stranden

153 Til Lammets måltid får vi gå ... Igjennom havet gikk vår gang

445 Trua ser dei kvite marker ... Innan vatnet enno kløyvdest

Rom 6,3-11 Forenet med Kristus i dåpen (Overlapper med tekst på 2sit III)

588 Vi samles til dåp … vi dør og vi oppstår

170 Når krossen underfull eg ser … Og eg er død i han

450 Når natten fyller dine rom ... av ham som du ble gitt til i din dåp

642 Jeg er frelst og dyrekjøpt ... bind meg du ... fast til deg i dåpens pakt

212 Å, gledesfylte stund ... med ham, i dødens dåp vi oppstår fra de døde

162 Såkorn som dør i jorden ... Vi som ble døpt til Kristus

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter ... Livets oppstandelse ... skjedde på ny i vår dåp

599 Kristus, du er alt mitt håp ... Du mitt liv lot sammenføye med ditt eget, i min dåp

397 Nå bør ei synden mere ... For jeg i dåpen er ... Å kaste bolt og bånd på synden

185 Mitt eneste håp er det som jeg fikk i den hellige dåp ... Han døde min død

Mark 16,1-8 Jesus står opp

205 Kornet har sin vila ... i en grav lagd ner ... Han stod upp en påskdag

183 O Gud, denne natt er din … Nå henger din enbårne Sønn spent ut over nødens jord

181 Hør vår helligaftens bønn ... Hør oss denne påskekveld

214 Han sto opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt