Harald Kaasa Hammer 14. november 2013

Påskedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 118,14-24 Dette er dagen

    5 Gjør døren høy ... Den ærens konge kommer hit

552 Her er Guds hus og himlens port

381 Takk at du tok mine byrder ... Eg skal ikkje døy, eg skal leva

947 Kristus er oppstanden, halleluja ...  Dette er dagen som Herren har gjort

550 Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss

967 Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss

1 Kor 15,1-11 Oppstandelsen

403 Jesus deg møter alvorleg og kjærleg ... Dyrt har eg kjøpt deg med kross og med pine

  37 I denne søte juletid ... for våre synders skyld forlot sitt høye himmerike

188 Krist er oppstanden

Luk 24,1-9 Jesus står opp

801 Nå er det morgen ... Skapelsens morgen

206 Dine hender er fulle av blomster ... Graven fant jeg tom. Han er ikke her

441 Eg veit ein hage full av fred … Min beste ven der inne går

562 Så pynter vi vårt hus til fest … Av graven sto han opp igjen. … En hellig søndag morgen

Andre rekke

Jes 52,7-10 Den som bringer gledesbud

682 Jesus skal rå så vidt som sol ... Røyster av alle folkeslag priser hans makt

386 Lovsyng Herren, alle folkeslag

Rom 14,7-9 Herre over levende og døde

207 Livet vant, dets navn er Jesus … Brødet brytes, vinen deles … for at vi ved ham skal leve

187 Se Krist, som lå i dødens bånd … Nå kalles vi til liv ved ham

Matt 28,1-10 Jesus står opp

214 Han sto opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt

197 Deg være ære ... se, en engel kom, åpnet den stengte graven

194 Jesus lever, graven brast. Han stod opp med guddomsvelde

199 Å salige stund ... Han lever og jeg skal få bringe hans venner det salige ord

193 Han er oppstanden, store bud

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Tredje rekke

2 Mos 15,1-3 Herren er høy og herlig

393 Kom, syng for vår Gud ein ny sang for Herren

190 Som den gylne sol frembryter

207 Livet vant, dets navn er Jesus

945 Du alene har navnet Herre

Kol 2,12-15 Begravet med Kristus

192 Kven vil no meg klaga … kom med krav ved Jesu grav

162 Såkorn som dør i jorden ... Vi som ble døpt til Kristus

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter ... Livets oppstandelse ... skjedde på ny i vår dåp

Joh 20,1-10 Den tomme graven

191 Solen på himmelen lukket sitt øye … tredje dag alt han av graven oppstår

195 Krist stod opp av døde i påskemorgenrøde

196 Påskemorgen slukker sorgen