Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

Olavsdagen / Olsok – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 1,17-19 Jeg gjør deg til en fast borg

251 Det kom et gledesbud til dette landet

488 Ingen er så trygg i fare ... Herren selv vil sine berge

Åp 12,10-11 Anklageren er styrtet

513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd ... alt vårt liv anklager

605 Opp, jublende sang ... Hvem ville da vel anklage Guds utvalgte

  89 Hør nå godt nytt ... Hvem vil du nå for vår Herre anklage

Joh 12,24-26 Hvetekornet (Overlapper med tekst på Fastel II)

162 Såkorn som dør i jorden

209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

205 Kornet har sin vila ... Han var vetekornet

Andre rekke

5 Mos 30,19-20a Velg livet (Overlapper med tekst på KrKo III)

964 I dag, om du får høre hans røst

643 Du som veien er og livet

799 Syng i stille morgonstunder ... Lær oss livsens veg å velja

2 Kor 4,6-11 Skatten i leirkrukker (Overlapper med tekst på Lysm I)

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Selv om den her må bære forakt for sine sår

  75 Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg

Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneske

643 Du som veien er og livet ... og du hist må kjenne oss

111 Du nådens sol og sete ... deg, Herre, vil jeg følge

438 Eg kjem med tome hender

433 Da Herren kom til denne jord.

Tredje rekke

2 Sam 23,1-4 Å styre folket med rettferd

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre

227 Sannhets tolk og taler … Gi oss glød på tunge

756 Gud signe Noregs land … Det byggjast skal i fred åt våre born

Apg 20,17-24 Avskjedstalen i Milet 

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida ... vel fullenda livsens ferd

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes

264 I tro under himmelens skyer ... for alle som angrer og tror

Luk 22,24-27 Hersker eller tjener

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik

604 Jesus, livets sol og glede

358 För att du inte