Harald Kaasa Hammer 4. oktober 2013

Nyttårsdag / Jesu navnedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

4 Mos 6,22-27 Velsignelsen

625 Herre, signe du og råde og bevare

885 O kristelighet ... velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord

760 I Jesu navn går vi til bords ... For mat og drikke her du gav, for din velsignelse

615 Vi bærer mange med oss ... Gi at vi bringer med oss velsignelse og fred

Fil 2,5-11 Navnet over alle navn (Overlapper med tekst på Palm III)

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik

675 Vær i sinn som Herren, slik Kristus Jesus var

  83 Saligheten er oss nær ... Jesus oss til trøst og gavn dette navn har villet bære

668 Guds Sønn steg ned å tjene

358 För att du inte ... För at du nedsteg hit til de plågade ... vet vi vad Gud är

607 O Jesus, for din alterfot ... du lydig helt til døden går

130 Alle kilder bryter frem i glede ... når jeg bøyer meg og priser Herren

280 Store Gud, vi lover deg, priser høyt ... hvert et kne skal bøye seg

945 Du alene har navnet Herre

Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

220 Lov Jesu namn og herredom

  84 Gamleåret seig i hav ... Jesu namn eit nyår vigde

Andre rekke

Salme 103,13-18 Forgjengelighet og miskunn

307 Min sjel, min sjel, lov Herren ... Som mor og far seg kjærlig ... lik gress som visner hen

853 Sommerens Gud, du evige lys … så kort ble min dag, så fort går livet du ga meg

323 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera ... Du visste alt om meg før du meg kalla

836 Du som har tida i di hand, tak børa frå det år som rann, lat ho til signing vendast

Apg 4,8-12 Ikke noe annet navn

  86 Navnet Jesus blekner aldri ... intet annet frelse kan

422 Jesus, det eneste, helligste reneste navn

Matt 1,20b-21 Navnet Jesus, han skal frelse (Overlapper med tekst på 4sia III og Jnatt A)

85 Hans navn skal kalles Jesus, sitt folk han frelse skal

339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

Tredje rekke

Salme 72,17-19 Hans herlige navn

  86 Navnet Jesus blekner aldri ... skyter stadig friske skudd

281 Hellig, hellig, hellig ... intet urent øye kan se din herlighet

Rom 10,8b-13 Rik nok for alle som påkaller ham (Overlapper med tekst på KrHi II)

548 Jesus, frelser, vi er her, for din sannhets ord å høre

693 Løftet i Guds ord vi kjenner ... Jøde, greker, frie, treller om Guds miskunnhet forteller

Matt 18,19-20 Samlet i mitt navn

564 Som barn i ditt hus … når vi er samlet i ditt navn

    7 Opp, gledest alle, gledest no ... Vår Jesus, han er no så nær

104 I et skur ved Betlehem ... Han er her når vi synger

530 Kirken den er et gammelt hus ... Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han

740 Eit lite barn voks opp til mann ... Hans rike ... det er inni oss det er