Harald Kaasa Hammer 29. september 2013

Nyttårsaften – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Fork 3,1-2.4-7.11a Alt har sin tid

466 Sorgen og gleden de vandrer til hope

489 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

624 Må din vei komme deg i møte … regnet falle vennlig mot din jord

1 Pet 1,22-25 Herrens ord varer til evig tid (Overlapper med tekst på 2på II)

  16 Konge er du visst ... rens vårt sinn ... la av sannheten oss være

586 Fylt av glede over livets under ... er vi født på ny til liv i Kristus

548 Jesus, Frelser, vi er her, for din sannhets ord å høre

Luk 13,6-9 Fikentreet som ikke bar frukt

838 Snehvit er natten … La oss få tid til neste ny … er der en sorg … som ikke og er din

609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist ... Du renser mitt hjerte (nattverd)

398 I dag er nådens tid ... Treng i Guds armer inn

572 Herre, samle nå oss alle ... la oss ei forspille nådestunden vi har fått

Andre rekke

Jer 29,10-14 Fredstanker, fremtid og håp (Overlapper med tekst på 6sip I)

890 Å, hvor salig å få vandre ... Her ved elvene i Babel ... men vi venter bedre dager

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker

629 Langt bortom rømd som blånar ... den barnlege bøni når

835 Å, Gud, vårt vern i farne år ... alt fremtidshåp vi vet

723 Herre, rekk ut din allmektige hånd, du kan gi fremtid og håp

543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far … Du kommer til oss med håp og med fred

752 Gi oss lys … Gi oss liv … Gi oss fred … Gi oss håp … Din vilje skje

804 I aust renn dagen høg og stor … skrap restane av håp i hop

839 Ingen tid så fylt av minner … nå på årets siste dag … så full av fremtid

2 Pet 3,13-15a.17-18 Forventning (Overlapper med tekst på Rettf III)

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... En himmel ny så vel som jord

891 Å salige dag som i håpet vi venter

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... La ingen falsk profet forville oss bort

854 No stig vår song, vår takk til Gud … for nådens korte tid … lat rettferd fylle tusen år

Joh 14,27 Min fred gir jeg dere (Overlapper med tekst på Pidag III)

551 Fred til bot for bittert savn ... fred oss Jesus etterlot

349 Du som freden meg forkynner

733 Gjør meg til redskap for din fred

Tredje rekke

Klag 3,22-26 Herrens miskunn er ikke forbi

456 Det er godt å være stille

100 I dager og år skal vi vente ... til livsmot og trøst

458 I Guds stillhet får jeg være

455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre

774 Jeg er hos deg, min Gud … som barnet hos sin mor

636 Bevar meg, min Gud

Se også salmer på 15. søndag i treenighetstiden III

1 Joh 1,5-7 Dersom vi vandrer i lyset

285 Deg, lysets Fader, lover vi

431 La oss vandre i lyset

818 O bli hos meg ... driv mørket bort og vær meg livets lys

Matt 11,25-30 Jeg vil gi dere hvile (Overlapper med tekst på 9sit I)

459 Gud er din hvile

460 Bortom tid og rom ... nær min trøytte, redde tanke

457 Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille

412 Halleluja, jeg har min Jesus funnet ... så kan jeg hvile meg ... med Jesus tale

463 Til kven skal eg gå med mi sorg og mi kvide … kvar den som ber bører på tornut veg

812 Se, solens skjønne lys og prakt ... Med deg vil jeg til hvile gå

627 Jesus, lær du meg å bede ... La meg alltid stille være, du tålmodige

852 En tone skal stige i livsdagens kveld … Hvert år i vårt liv ble et nådens år