Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

Mikkelsmesse – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

2 Mos 23,20-22 Jeg sender en engel foran deg

631 Det er makt i de foldede hender ... engler kommer med bud

221 Atterløysar, guddomsdrott  

Hebr 1,5-14 Englene sendes ut for å hjelpe (Overlapper med tekst på Juled A)

424 Eg har ei teneste stor for Gud ... til alt mitt arbeid stig englar ned

790 Nå rinner solen opp ... Han har i denne natt sin engleskare

769 Når jeg legger meg til hvile, tretten engler om meg står

Matt 18,1-6.10-11 De små har sine engler hos Gud (Overlapper med tekst på 20sit III)

407 Gud græt der kjærleik vik ... der uskuld til eit barn vert krenkt

770 Sov godt, kjære lille ... at engler står vakt

494 Jeg er i Herrens hender ... setter englevakt

775 Alle dei fuglar som flaug … Ingen er trygg som den englane ringar med vakt

777 Nå hviler dyr og blomster … Nå ber jeg deg å sende din englevakt hit ned

778 Sov, vesle barnet, sov i Jesu navn … Alle Guds englar kjem til deg no

600 Sjå inn i Herrens ansikt … Jesus har oppsøkt meg

Andre rekke

Salme 91,1-2.9-16 Han skal gi sine engler befaling

395 Som toner i en evig sang … den gode vei: Å kjenne deg, min Gud

768 Nå lukker seg mitt øye ... din engel meg bevare

771 Me slår framfor oss krossen din

Åp 12,1-10 Dragen ble kastet ned

513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd ... alt vårt liv anklager

  89 Hør nå godt nytt ... Hvem vil du nå for vår Herre anklage

Luk 10,1-2.16-20 Jeg så Satan falle ned

605 Opp, jublende sang ... Hvem ville da vel anklage Guds utvalgte

270 Hen over jord et pilgrimstog

Tredje rekke

1 Mos 28,10-19a Jakobs drøm

552 Her er Guds hus og himlens port

259 Gud er i sitt tempel

471 Nærmere deg, min Gud ... bygger et Betel jeg på Jakobs vis

Hebr 2,4-10 En kort tid lavere enn englene

289 Lat oss prise Gud, vår Fader

490 Salige visshet: Jesus er min ... engler fra Gud

Joh 1,47-51 Se Guds engler stige opp og ned (Overlapper med tekst på 3sit II)

257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn! - engler synger med

401 Gud er nådig, han vil ikke ... engler ned til jordens daler

554 Høyr kor kyrkjeklokka lokkar ... på himmelstigen leikar