Harald Kaasa Hammer 28. oktober 2013

Maria budskapsdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 7,10-14 Immanuels-tegnet

  32 Fra himlen høyt jeg kommer her … En utvalgt jomfru er hans mor

  33 Det hev ei rose … Om denne rosa eine er sagt Jesajas ord. Maria møy, den reine

374 Vi stemmer i en frydesang … Immanuel på korset hang

Gal 4,4-7 Født av en kvinne, barnekåret

589 Sov, du lille, sov nå godt ... dødens nederlag forkynt

335 Guds Sønn er kommet … Det Herren selv i loven bød, det skulle vært vår glede

182 Se, dødens brodd er brutt … løst fra lovens krav

340 Guds Sønn har gjort meg fri … fra lovens bann

564 Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted

Luk 1,26-38 Budskapet til Maria

127 Salig du och högt benådad, Herrens mor som gömde Ordet

126 Frå englemunn dei sæle orda fell ... Lat Herrens vilje skje

Andre rekke

Jer 33,14-17 En rettferdig spire for Davids ætt

    3 Å kom, å kom, Immanuel … Du Isais renning, kom, sett fri

    2 Folkefrelsar, til oss kom

Ef 1,3-6 Nåden i Kristus

677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme: Vår Gud, la aldri gleden bli tatt fra oss

340 Guds Sønn har gjort meg fri … fra lovens bann

352 Ren og rettferdig … Kristus har kjøpt oss … Nu er vi frie

Luk 1,46-55 Marias lovsang (Overlapper med tekst på 4sia I og 17mai I)

322 Stor er din trofasthet

130 Alle kilder bryter frem i glede

131 Vi synger med Maria

374 Vi stemmer i en frydesang

Tredje rekke

1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel (Overlapper med tekst på Kyndel A)

701 Så vide om land som sol mon gå ... Han hører hvert sukk

421 Alt for Jesu fot jeg legger, alt hva jeg her kaller mitt

663 Herre, du kalte disipler ... Herre, du kaller fremdeles de små

Apg16,12-15 Lydia i Filippi

548 Jesus, Frelser, vi er her … lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre

572 Herre samle nå oss alle … lukk du opp vårt hjertes øre

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth (Overlapper med tekst på 4sia II)

205 Kornet har sin vila ... brister i blom på sin bestämda tid

126 Frå englemunn dei sæle orda fell ... Velsigna mellom kvinner

  26 Solbarn, jordbarn ... Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred

647 En gang før du selv kan minnes … Du ble lagt i Herrens hender