Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Lysmesse – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 42,5-6 Et lys for folkeslagene (Overlapper med tekst på 2siå I)

  15 Kom, Konge, kom i morgenglans

101 Kristus er verdens lys

2 Kor 4,6 Lyset i våre hjerter (Overlapper med tekst på KrÅp III og Olsok II)

200 Kom, Frelsar, kom inn, og lys du din fred

105 Shine your light ... In me Jesus

822 Dagsens auga sloknar ut ... Jesus hjartans sol og skatt

Joh 1,9-12 Lyset kom til verden (Overlapper med tekst på Juled A)

418 Jesus, du er den himmelveg

246 Lyset skinner over jord! Halleluja

Andre rekke

Salme 119,101-105 Ditt ord er et lys på min sti

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... som havenes dyp dine dommer

643 Du som veien er og livet

1 Joh 2,7-13 Det sanne lys skinner

101 Kristus er verdens lys ... Vi som er hans, må elske våre søsken

799 Syng i stille morgonstunder ... kallar fram or mørkret ljos

Luk 1,76-79 Gjeste oss som en soloppgang

    9 Rydd vei for Herrens komme

    3 Å kom, å kom, Immanuel ... Du morgonrode, kom med ljos

608 Når vi deler det brød som du oss gir ... i din kjærlighets soloppgang

Tredje rekke

Salme 89,12-18 De som vandrer i ditt åsyns lys

431 La oss vandre i lyset

858 Lei, milde ljos

588 Vi samles til dåp i din kirke på jord ... ja, styr du vårt liv med din mektige hånd

Åp 22,1-7 Herren skal lyse

373 Hvert et lys i livets natt … dens strømmer, klare, milde bringer liv og helsebot

266 Jerusalem, du Herrens høge stad ... Det er den flokk som Herrens merke ber

883 I himmelen, i himmelen ... så ikke engang solen selv

Joh 8,12 Jeg er verdens lys

807 O Kristus, du som lyset er

752 Gi oss lys … Gi oss liv … Gi oss fred … Gi oss håp … Din vilje