Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Kyndelsmesse (2. februar) – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel (Overlapper med tekst på MB III)

701 Så vide om land som sol mon gå ... Han hører hvert sukk

421 Alt for Jesu fot jeg legger, alt hva jeg her kaller mitt

663 Herre, du kalte disipler ... Herre, du kaller fremdeles de små

1 Joh 1,1-4 Livets ord (Overlapper med tekst på Julaft A og Jnatt A)

574 Ånd fra himlen, kom med nåde ... Livets ord må du forklare

27 Et barn er født i Betlehem ... Han selv som er Guds eget Ord

275 O store Gud, vi lover deg ... og dine vitner rad på rad

  31 Du være lovet Jesus Krist ... Gud Faders Sønn av evighet ... Hver kristen glede seg

228 O lue fra Guds kjærlighet ... Om livets ord vi samles her

246 Lyset skinner over jord

Luk 2,22-40 Jesus blir båret frem i tempelet (Overlapper med tekst på Romj II og Romj III)

582 Milde Jesus, dine hender ... Selv du ble til Herrens tempel engang båret

586 Fylt av glede over livets under

104 I et skur ved Betlehem … lå Guds dyrebare ord

808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare

167 Under krossen stod med tåra Jesu mor i hjarta såra

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... heller ikke korset glem som jeg her må bære

100 I dager og år skal vi vente ... på timen da alt i din lysglans engang føres inn

631 Det er makt i de foldede hender ... om du tålmodets lekse må lære

67 Guds frelse til verda er komen ... Anna fortel om Guds nyfødde son