Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Domssøndag / Kristi kongedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 57,14-16 Jeg vil ikke evig føre klagemål

    9 Rydd vei for Herrens komme

298 Se universets Herre ... Men han er òg i støvet

701 Så vide om land som sol mon gå … Han hører hvert sukk

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

318 Himmelske Fader, herleg utan like … alt ned til mauren i mold

Åp 20,11-13 Livets bok

598 Gud, la din Ånd ved guddomsordet ... at renset vi for deg kan stå

596 Gud, når du til regnskap kaller

Matt 25,31-46 Dommen (Overlapper med tekst på Rettf I)

311 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud

282 Himlens konge vil vi prise

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte ... Og det er dommens dag

505 Vreidedagen, han skal renna

  77 Du Ord frå alle æver ... når nådens born vart selde til spott og bål og brann

Andre rekke

Job 28,20-28 Å frykte Herren, det er visdom

482 Deg å få skode ... Ver du min visdom

417 Mer hellighet gi meg ... mer frykt for ditt bud

Kol 1,9-14 Et liv som er Herren verdig

609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist ... og bløder enn grenen, den bærer dog frukt

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

340 Guds sønn har gjort meg fri

Matt 25,1-13 Brudepikene

881 Min største hjertens glede ... hjelp at jeg ikke blunder i synd og sovner inn

  12 Våkn opp, du som sover

690 Reis deg, Guds menighet, natten er omme ... brudgommen kommer

  15 Kom, Konge, kom i morgenglans          

509 Å, tenk eingong når alle fram skal stemna ... kven skal gå inn, og kven skal ute stå

Tredje rekke

5 Mos 30,15-20 Jeg har lagt fram for dere liv og død (Overlapper med tekst på Olsok II)

964 I dag, om du får høre hans røst

799 Syng i stille morgonstunder ... Lær oss livsens veg å velja

1 Kor 15,22-28 De som hører Kristus til

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... Jeg skal oppreises klar og ren

102 Vi skal se deg, Herre Jesus ... og din røst skal fylle alt

354 O Jesus, du som fyller alt i alle

854 No stig vår song, vår takk til Gud … sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned

Joh 9,39-41 Til dom er jeg kommet

510 Herre, når din time kommer ... Din er dommen! Din er nåden!

596 Gud, når du til regnskap kaller

718 Du gav oss perlen, den som heter jorden ... da din rettferdighet skal bryte gjennom

899 Jeg tror på jordens forvandling … Jeg tror at Herren Krist … skal stige frem til sist