Harald Kaasa Hammer 26. oktober 2013

Kristi forklarelsesdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

5 Mos 18,15-18 En profet som deg

275 O store Gud, vi lover deg ... profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig

Åp 1,9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg

102 Vi skal se deg, Herre Jesus ... lik et belte gjort av gull

895 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt

Matt 17,1-9 Disiplene får se Jesu herlighet

219 Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå på Sions bergetopp

354 O Jesus, du som fyller alt i alle ... Jeg lik Maria for din fot vil falle

  95 Herligste Jesus, alle herrers Herre ... mer stråler Jesus

  96 Å Jesus, lat meg ljoset sjå som frå ditt andlet lyser

98 Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser

Andre rekke

2 Mos 3,1-6 Moses og tornebusken (Overlapper med tekst på Same III)

  98 Her er Guds hus og himlens port

282 Himlens konge vil vi prise, knele for hans trone end

2 Pet 1,16-18 Øyenvitner på fjellet

190 Som den gylne sol frembryter ... der skal jeg deg se og finne

230 Du som går ut fra den levende Gud ... Salighets ord i apostlenes spor

100 I dager og år skal vi vente ... på timen da alt i din lysglans engang føres inn

891 Å salige dag som i håpet vi venter ... da Kristus vår tro med beskuelse lønner

482 Deg å få skode er sæla å nå

Mark 9,2-13 Disiplene får se Jesu herlighet

508 I den stille, klare morgen ... Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand

535 Herre, du strenge, Herre du milde … her vil din tenarflokk bu

899 Jeg tror på jordens forvandling … Jeg tror at Herren Krist … skal stige frem til sist

899 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud

Se salmer til evangeliet i første rekke

Tredje rekke

2 Mos 34,27-35 Det strålte av ansiktet hans

529 Vidunderligst av alt på jord ... som byen høyt på bergetind, det ses til verdens ende

246 Lyset skinner over jord

919 Stå opp, bli lys

2 Kor 3,12-18 Moses la et slør over ansiktet

602 Lat kvar jordisk skapning teia

895 Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt

Luk 9,28-36 Disiplene får se Jesu herlighet

Se salmer til evangeliet i første rekke