Harald Kaasa Hammer 4. oktober 2013

Kristi åpenbaringsdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 60,1-6 Herrens herlighet over deg

757 Gud signe vårt dyre fedreland … vårt heimland i mørker lenge låg

248 Ljoset over landet dagna

419 Med Jesus vil eg fara ... og vandra i hans ljos

797 Sjå, dagen sprett i austerætt … Du sannings sol som rann i jol, ver du mi morgonstjerne

Ef 3,1-7 Kristi mysterium

224 Kom, Hellige Ånd, Herre Gud ... du samlet har et folk av alle folkeslag

265 På høye tid å søke Gud ... og bringe Kristi ord og kraft til alle verdens folkeslag

620 Hellige mysterium ... Her i denne verden blir vi Herrens redskap

Matt 2,1-12 Vismennene hyller Jesus

  27 Et barn er født i Betlehem ... Fra Saba kom de konger tre

  91 En stjerne steg opp ved morgengry ... Som røkelse, gull og myrra fin

704 Vi roper i denne natten ... gi oss i natt en stjerne, gi oss å følge den

  90 Deilig er den himmel blå ... Stjernen ledet vise menn ... vi har òg en ledestjerne

701 Så vide om land ... Han tenner sitt lys ... hans stjerne for ånden opprinner

  55 Midt i hårdest vinter ... Hvis jeg var en konge, ga jeg gull ... Mitt hjerte skal han få

  68 Nå er den hellige time ... for vi er fremme nå

Andre rekke

Jes 49,1-7 Et lys for folkeslag

89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte ... Konger og fyrster har hjertelig lengtet

682 Jesus skal rå så vidt som sol ... Røyster av alle folkeslag

Rom 15,4-6 Håp som skriftene gir

576 Som spede barnet drikk si mjølk

572 Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... når vi i liv og lære for verden splittet står

Luk 2,40-52 Jesus som tolvåring i tempelet

740 Eit lite barn voks opp til mann ... Han levde slik som andre han og såg heilt vanleg ut

552 Her er Guds hus og himlens port

542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord for alle folk og nasjonar

Tredje rekke

Jes 51,4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt

845 Så grønn en drakt ... La falme verdens glans og prakt

686 Oppløft ditt syn, du kristensjel ... i fjerne verdens egne

922 Hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys

2 Kor 4,1-6 Kristi herlighet (Overlapper med tekst på Lysm I)

200 Kom, Frelsar, kom inn, og lys du din fred

822 Dagsens auga sloknar ut ... Jesus hjartans sol og skatt

799 Syng i stille morgonstunder ... kallar fram or mørkret ljos

836 Du som har tida i di hand … Frå ætt til ætt er dine år

Joh 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden

  65 Vi ser deg, Herre Jesus ... og bringer lys til mange som kjenner seg forlatt

101 Kristus er verdens lys