Harald Kaasa Hammer 30. september 2013

Juledag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

Ordsp 8,1-2.22-31 Visdommen og bygningsmannen

  49 Kim alle klokker ... synge og leke ... menneskebarn ... til de ytterste jorderiks ender

277 Gladelig vil vi halleluja kvede ... så liflig vi leker for Herren

Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet (Overlapper med tekst på Mikkel I)

  95 Herligste Jesus, alle herrers Herre ... mer stråler Jesus

  39 Høyr kor englar syng frå sky ... kom då tida mogen var

  32 Fra himlen høyt… gjør deg en vugge i mitt bryst

  38 Mitt hjerte alltid vanker … at du er født her inne

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske (Overlapper med tekst på Jonsok III og Lysm I)

    2 Folkefrelsar til oss kom ... Han er både Gud og mann. Alle folk han frelsa kan.

  38 Mitt hjerte alltid vanker ... der samles mine tanker ... det levende Guds ord

  40 Å kom nå med lovsang ... til oss er han kommet som bror i dag

  77 Du Ord frå alle æver ... Du liv for alt som lever

  31 Du være lovet, Jesus Krist ... i vårt arme kjød og blod nå kler seg Gud