Harald Kaasa Hammer 30. september 2013

JULAFTEN – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

Jes 9,1a.2.6-7 Fredsfyrsten

  25 Tenn lys ... for himmelkongen

  29 Klinge skal et jubelkor ... Nå er Herrens ord blitt kjød, lys i mørke, liv i død

  54 No koma Guds englar ... i djupaste mørker

  36 Her kommer dine arme små ... hjelp at vi og alle må i himlen for din trone stå

  44 Det kimer nå til julefest ... hva David kun i ånden så

  68 Nå er den hellige time ... synger om fred på vår jord

  69 I en natt så klar og kald ... Evig er han her til stede

1 Joh 1,1-4 Livets ord (Overlapper med tekst på Jnatt A og Kyndel A)

574 Ånd fra himlen, kom med nåde ... Livets ord må du forklare

  27 Et barn er født i Betlehem ... Han selv som er Guds eget Ord

275 O store Gud, vi lover deg ... og dine vitner rad på rad

  31 Du være lovet, Jesus Krist ... Gud Faders Sønn av evighet ... Hver kristen glede seg

Luk 2,1-20 Jesus blir født (Overlapper med tekst på Nydag I)

  56 En krybbe var vuggen ... det lille barn Jesus på leiet av strå

  36 Her kommer dine arme små ... da du ble født

  51 Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født

  27 Et barn er født i Betlehem

  43 Stille natt ... natten fylles av englenes sang

  48 Deilig er jorden ... oss er en evig Frelser født

  55 Midt i hårdest vinter ... sneen la et teppe ... ble Maria Mor

  39 Høyr kor englar syng frå sky