Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

Sankthansdagen / Jonsok – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Dom 13,2-7.24-25 Samsons fødsel

100 I dager og år skal vi vente ... på timen da alt i din lysglans engang føres inn

589 Sov, du lille, sov nå godt

  26 Solbarn, jordbarn

Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 Forbilder i tro (Overlapper med tekst på AH III)

274 De som gikk foran oss, dem vil vi minnes … hjelp oss å følge de helliges trinn

445 Trua ser dei kvite marker

  13 Underlege ting å sjå ... Abraham langt borte helsa

  44 Det kimer nå ... Hva David kun i Ånden så

Luk 1,5-17 Løftet om døperens fødsel

508 I den stille, klare morgen

    9 Rydd vei for Herrens komme

Andre rekke

Mal 4,5-6 Jeg sender Elia til dere (Overlapper med tekst på 3sia III)

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte

881 Min største hjertens glede

  15 Kom, konge, kom i morgenglans

Apg 13,16-26 Johannes forkynte omvendelse

264 I tro under himmelens skyer

247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes

964 I dag, om du får høre hans røst

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Matt 11,7-14 Johannes er Elia (Overlapper med tekst på 3sia I)

113 Ingen vinner frem ... som seg ei veldig fremtrenger

661 Høstens Herre, når du sender.

Tredje rekke

1 Mos 1,11-19 Gud skapte sol og måne

240 Måne og sol, skyer og vind

799 Syng i stille morgonstunder

304 Når heile verda syng mot Gud

Apg 14,8-18 Dere må vende om til skaperen

294 Himmelen med all sin her

299 Store Gud, vi lover deg. Land og hav

302 All skapnings Herre

Joh 1,1-8 Johannes skulle vitne om lyset (Overlapper med tekst på Juled A)

101 Kristus er verdens lys

237 O Gud, på nåde rik og stor

  77 Du Ord frå alle æver