Harald Kaasa Hammer 30. september 2013

Julenatt/Ottesang – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Alle rekker

Mika 5,1-4a Fredsfyrsten fra Betlehem (Overlapper med tekst på 4sia II)

  59 Nå vandrer fra hver en verdens krok ... mot Betlehem

  44 Det kimer nå til julefest ... bli med til Davids by ... Hvor David gikk i unge år

1 Joh 1,1-4 Livets ord (Overlapper med tekst på Julaft A og Kyndel A)

  38 Mitt hjerte alltid vanker

  70 Djupaste mørker ligg over jord

Matt 1,18-25 Josef og Jesu fødsel (Overlapper med tekst på 4sia III og Nydag II)

  33 Det hev ei rose sprunge ... av Isais rot ho rann ... og natti vart til dag

    2 Folkefrelsar, til oss kom

  32 Fra himlen høyt jeg kommer her ... Han er en frelser ved Guds Ånd

  85 Hans navn skal kalles Jesus, sitt folk han frelsa skal

  86 Navnet Jesus blekner aldri

  92 Den store stjerna som steig i aust ... bar bod om ein frelsar

  65 Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små

  69 I en natt så klar og kald ... Evig er han her til stede

  43 Stille natt, hellige natt ... hyrder vekkes av gåtefull klang