Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

Høsttakkefest – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

5 Mos 26,1-11 Førstegrøden

713 Intet er vårt. Alt er ditt

391 Som bonden tek eit fang av markas grøde og lyfter det i takksemd opp mot Gud

422 Jesus, det eneste ... Herre, du føre meg

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska

1 Tess 5,15-24 Takk Gud under alle forhold

314 Alt står i Guds faderhånd

798 Se, nu stiger solen av havets skjød

Luk 12,13-21 Den rike bonden (Overlapper med tekst på 21sit III)

290 Takk, gode Gud, for alle ting

832 Jeg synger meg en blå, blå salme … og takker for all grøde som ble min

Andre rekke

Salme 65,10-14 Du har gitt jorden regn

226 Kom, regn fra det høye  

256 Herren Gud har velsignet vår jord. Landet har gitt oss sin grøde

Ef 5,15-20 Takk alltid vår Gud og Far (Overlapper med tekst på Rettf II)

326 Gud, lær meg å se ... lær meg å bruke godt

360 Jesus, du har brakt Guds rike ... til å gå mens det er tid

265 høye tid å søke Gud

685 Arbeid, for natten kommer

560 Her er vi, Herre ... med all vår lovsang

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... be og synge Herrens pris

854 No stig vår song, vår takk til Gud for denne verd

Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan (Overlapper med tekst på 17mai III)

615 Vi bærer mange med oss

371 Om alle mine lemmer

Tredje rekke

Salme 104,24-30 Hvor mange dine gjerninger er

761 Alle vender augo sine til deg

256 Herren Gud har velsignet vår jord

893 Jeg er en seiler på livets hav.

Jak 1,17-18 All god gave kommer ovenfra

254 For solglans over land og hav

222 Kristus, konge, du regjerer

850 Du er Gud over år og tider ... førstegrøde

Luk 11,3 Gi oss hver dag vårt daglige brød

766 Herre, din jord bærer mat nok for alle

762 Vårt bord er dekket, og vi ber

714 Brød for verden lot du vokse