Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

For forfulgte – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 20,7-13 Jeg har overlatt min sak til deg (Overlapper med tekst på Såm II)

  77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

413 Din, o Jesus, din å være ... din i liv og din i død

  26 Solbarn, jordbarn … Glemt barn, skremt barn … Håpsbarn, fredsbarn

1 Pet 5,7-11 En kort tid må dere nok lide

108 Vår Gud han er så fast en borg ... Er verdens fyrste vred ... han ingen ting formår

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida i di kraft den gode strid

116 Å, hjelp meg, du som hjelpa kan ... du mørkemakti kjenner

526 Velsigna band som bind ... Om nokon av oss lid, så græt vi andre med

Joh 15,17-21 Derfor hater verden dere

527 Kristne, la oss søke sammen ... Kjærlighets- og enhetsflammen

270 Hen over jord et pilgrimstog ... Tross hat og bål

268 For alle helgner som til døden tro ... Blir striden tung og veiens møye lang

751 Herre, måtte dette skje … For det som lyste opp vårt liv, vart sløkt så altfor snart

Andre rekke

Job 17,7-15 Er det noen som øyner håp

746 O Herre, i dine hender ... du ser at jeg ikke orker fortvile og håpe mer

358 För att du inte ... Därför skal alla sargade, döende, alla de dömde

Hebr 10,32-39 Dere led med dem (Overlapper med tekst på 2sia III)

  75 Jeg er hos Gud i nåde

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Vi vil vitne om din frelse ... tjene mennesker frimodig

643 Du som veien er og livet ... deg det er på hvem vi tror

Luk 21,10-19 Da skal dere få vitne

  74 Fader, som frå allmakts sete ... og som lid i spott og trengsel

  79 Vi takkar Gud for alle dei som vitna ... laut lide ein død som hans

227 Sannhets tolk og taler ... Gi oss glød på tunge

Tredje rekke

2 Mos 3,7-10 Nødropet har nådd opp til meg

838 Snehvit er natten … O Gud, er der en sorg på jord, som ikke og er din

713 Intet er vårt. Alt er ditt ... Dens nød er ditt rop

735 Gud, i en tid da alle krefter røynes ... når blant nasjoner verdens brød skal skiftes

704 Vi roper i denne natten

701 Så vide om land ... Han hører hvert sukk

772 Nå lukker solen sitt øye … du hører høyt i himlen den sakteste bønn på jord

1 Kor 12,12-27 Lemmer på Kristi kropp (Overlapper med tekst på Pidag II)

526 Velsigna band som bind ... Om nokon av oss lid, så græt vi andre med

527 Kristne, la oss søke sammen ... Han er den som oss forener

601 Som korn fra vide åkrer ... så vi til ett forenes

Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt (Overlapper med tekst på AH I og Rettf II og 16sit II)

  77 Du Ord frå alle æver ... til spott og bål og brann

884 Når mitt øye, trett av møye … Se hvor dines lengsel pines nå i tidens mørke natt

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Selv om den her må bære forakt for sine sår

730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred i våre harde tider

541 Det fins et hellig kall til å forandre … Nå styrkes og støttes det svakeste ledd