Harald Kaasa Hammer 26. oktober 2013

Fastelavnssøndag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Høys 8,6-7 Kjærligheten er sterk som døden

664 Kom, du Guds kjærleik, kom ... Då vert slik lengting tent som aldri eg har kjent

650 Når vi undrast på … Når vi tviler på at kjærleik er det sterkaste på jord

656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk … Kjærleik er Skapar, Ande og Son

1 Kor 13,1-7 Kjærlighetens vei

933 Vis meg, Herre, din vei ... Jeg vil vandre i din sannhet

733 Gjør meg til redskap for din fred

670 Til kjærleik Gud oss skapte

Joh 17,20-26 Så kjærligheten kan være i dem

703 Å, for djup i Kristi kjærleik

442 Be for oss, Herre, i vår nød

101 Kristus er verdens lys … Kristus forener

Andre rekke

Jes 53,1-5 Såret for våre overtredelser (Overlapper med tekst på 18sit I)

142 Fremdeles blør den kjærlighet ... og drar oss med den kjærlighet som leger verdens sår

349 Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder

359 Jeg har en venn ... Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min synd og dom

140 O Herre, la mitt øye ... O Herre, du vil bære ditt kors i alles sted

1 Kor 1,18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus (Overlapper med tekst på 16sit III)

109 Når meg min synd vil krenke ... Å, hvilke dype saker, hvor undres ei min sjel

106 Alt har du gitt oss, Herre ... Menneskebarna leter etter de vises sten

Joh 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse (Overlapper med tekst på Palm I og Olsok I)

Se salmer på Palm I og Olsok I.

Tredje rekke

Jes 52,13-15 Herrens lidende tjener

166 O hode, høyt forhånet ... men nå så dypt fornedret

358 För att du inte ... För at du nedsteg hit til de plågade ... vet vi vad Gud är

1 Tim 2,1-6a Løsepenge for alle (Overlapper med tekst på 17mai II)

310 Sørg du for meg, Fader kjær ... Sørg for all vår øvrighet

164 Tunge, lat din lovsong prisa ... løysepengen for vår skuld

863 Dauden gjennom verdi gjeng ... Livet han til løysepeng

Luk 18,31-34 Se vi går opp til Jerusalem

117 Se, vi går opp til Jerusalem

141 Han gikk den tunge veien ... med dem som skulle svikte ham

56 En krybbe var vuggen ... Fra krybben til korset