Harald Kaasa Hammer 6. desember 2013

For kristen enhet – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Amos 9,5-7 Er dere mer for meg enn andre?

534 I Krist er ikkje aust og vest

261 Der mange skal komme fra øst og fra vest

Ef 2,11-18 Kristus forener (Overlapper med tekst på Palm I og 5sip III og Piaft A)

101 Kristus er verdens lys

352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

514 O hellig Ånd, kom til oss ned ... i enhet må bekjenne

Joh 17,12-19 Jeg ber at du skal bevare dem

442 Be for oss, Herre i vår nød

344 O Jesus, åpne du mitt øye … vet om min sak og ber for meg

298 Se universets Herre … han ser vår ferd på jorden og husker hvem vi er

Andre rekke

Mal 2,10 Har vi ikke alle samme far

527 Kristne, la oss søke sammen ... er i deg hverandre nær

531 Én Gud og alles Fader

1 Joh 4,18-21 Vi elsker fordi han elsket oss først (Overlapper med tekst på 1mai I)

664 Kom, du Guds kjærleik, kom

601 Som korn fra vide åkrer

Joh 17,1-11 Så de kan være ett (Overlapper med tekst på KrHi III og 5sip III)

526 Velsigna band som bind

610 Du opnar, vår evige Fader ... Du gjer oss til eitt

Tredje rekke

1 Mos 50,14-21 Josef tilgir sine brødre (Overlapper med tekst på 10sit II)

737 Herre, du vandrer forsoningens vei ... får vi som søsken erfare

549 Herre Gud, hvor er din bolig ... Søsken, mens vi her skal vandre

Ef 4,1-6 Å bevare Åndens enhet

531 Én Gud og alles Fader

532 Guds kirkes grunnvoll ene ... Én dåp, én tro, én Herre

Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter (Overlapper med tekst på Skjær III)

617 Vårt alterbord er dekket ... én Ånd, én tro, én dåp

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik