Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Bots- og bønnedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jer 18,1-10 Leiren i pottemakerens hånd

406 Han kommer, han er nær oss ... En port som har stått åpen ... stenges til

398 I dag er nådens tid ... nå kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne

Rom 2,1-11 Menneskenes ansvar overfor Gud

506 Opp, alle folk på denne jord ... Det ord at Gud er mild og god

673 Har vi sten i våre hender når vi møter dem som falt ... Har vi glemt vår egen krise

Luk 13,22-30 Er det få som blir frelst? (Overlapper med tekst på 2sif III)

113 Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger

261 Der mange skal komme fra øst og fra vest ... med Abraham, Isak og Jakob til gjest

542 Guds hus er eit under ... med Abraham, Isak og Jakob rundt bord

599 Kristus, du er alt vårt håp ... Ditt oppreisnings ord jeg hører

Andre rekke

Jes 59,1-4 Deres misgjerninger skiller

396 Midt i livet finnes vi ... Med anger vi bekjenne må

703 Å, for djup i Jesu kjærleik ... har han løynt mi syndetid

1 Joh 1,8-2,2 Dersom vi bekjenner våre synder

  99 Jesus från Nasaret går här fram ... Öppna ditt hjärta i bön och bot

  74 Fader, som frå allmakts sete ... deira målsmann vera du

344 O Jesus, åpne du mitt øye ... Jeg har en bror som ... vet om min sak og ber for meg

595 Dyp av nåde – er hos deg ... Han har sonet i mitt sted

397 Nå bør ei synden mere ... i live være død fra synd, fra skam fra laster

Luk 18,9-14 Fariseeren og tolleren

404 Slik som eg var ... Skuldig til døden for syndene mange ... Å, eg fekk sleppa den byrda

745 Av dypest nød jeg rope må ... Om ei i nåde du ser bort ... hvem kan da frelsen finne

Tredje rekke

Mika 7,18-19 Du skal kaste våre synder i havet

401 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død

277 Gladelig vil vi halleluja kvede ... Gud våre synder oss tilgir og sletter

2 Kor 13,5-8 Ransak dere selv

456 Det er godt å være stille ... la oss ransake og prøve våre veier

596 Gud, når du til regnskap kaller

Luk 15,11-32 Den bortkomne og hans bror

401 Gud er nådig, han vil ikke ... Det er fryd ... har en synder seg omvendt

  12 Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde

325 Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en kjærlig favn

333 No kallar sol og sommarvind … kom heim, du barn som rak så vide om … til faders hus

395 Som toner i en evig sang … Mitt svik, min synd, den kjenner jeg