Harald Kaasa Hammer 27. oktober 2013

Askeonsdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Joel 2,12-13 Vend om for Gud er nådig

264 I tro under himmelens skyer ... Se, ennå er frelse, for alle som angrer og tror

505 Vreidedagen, han skal renna ... hjartans anger vil meg kvela

398 I dag er nådens tid ... Opp, opp til angers gråt

365 Den botnlause kjelda er opna … med stripete tårer av anger

401 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død

1 Pet 3,18-4,2 Dåpen og det nye livet

397 Nå bør ei synden mere ... Ja, hjelp at jeg korsfester den gamle Adam

580 Alltid vil jeg glad bekjenne: Jeg er døpt i Jesu navn

479 Fordi han kom og var som morgenrøden … og juble: La det nye liv begynne

Matt 6,1-6.16-18 Gaver, bønn og faste

717 Kjære Gud, når eg bed ... Hjelp meg Gud til å gi både pengar, arbeid og tid

627 Jesus, lær du meg å bede ... mere rik på kraft enn ord

Andre rekke

Jona 3,3-10 Jona i Ninive

745 Av dypest nød jeg rope må

599 Kristus, du er alt mitt håp ... hver synd som i meg brenner

399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg ... la meg din nåde få

2 Pet 1,5-11 Troen skal utfolde seg i livet

398 I dag er nådens tid

494 Jeg er i Herrens hender … min synd jeg stilt bekjenner

Matt 12,38-42 En ond slekt krever tegn

819 Bred dina vida vingar … Förlåt mig alla synder

810 Dagen viker og går bort … Søk med anger nådens sti

814 Nå solen går ned … alt hva jeg har syndet imot dine bud

813 Den ljuse dag går under … alt hva jeg har gjort ille

Tredje rekke

Jes 58,4-10 Den rette faste: å bryte åk (Overlapper med tekst på 1mai I)

711 Del ditt brød med sulten bror

714 Brød for verden lot du vokse

731 Jeg folder mine hender små

738 Noen må våke i verdens natt

Apg 13,1-4;14,22-23 Paulus og Barnabas sendes ut

113 Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger

661 Høstens Herre, når du sender … noen helt til jordens ender, andre inn i bønnevakt

Mark 2,18-20 Fest eller faste

159 Jesu disipler, la oss sammen minnes … da vi hans eget avskjedsord oppfyller

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre … Før du selv striden for de barn så svake