Harald Kaasa Hammer 23. november 2013

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 12,1-4 Gud kaller og velsigner Abram

682 Jesus skal rå så vidt som sol ... Røyster av alle folkeslag

275 Du store Gud og Herre god ... velsign din arv og eignelut

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Bring Guds ord til hele verden

Rom 1,1-7 Paulus kalt til apostel

275 O store Gud, vi lover deg … Profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

694 Gi dem mitt ord ... kunngjør det fritt for alle verdens folk

322 Stor er din trofasthet ... Nåde for synder og fred uten like

200 Kom, Frelsar, kom inn og lys du din fred i vårt hjarta og sinn

Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

139 De lånte en krybbe ... Han lånte en båt ved Gennesarets strand

  86 Navnet Jesus blekner aldri ... Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud

Andre rekke

Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet

670 Til kjærleik Gud oss skapte ... Guds munn me skulle vera

222 Kristus, konge, du regjerer ... Herre, vi er ennå unge

355 Han tek ikkje glansen av livet, den Frelsar som kallar på deg

648 Han skapte skogen og han skapte vannet ... og sier: Det er godt at du er til

Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet

658 Guds menighet! Lukk opp din munn ... så vi oppriktig prøver hvert lærdoms vær

264 I tro, under himmelens skyer ... I nåde han møtte oss alle

Matt 16,13-20 Peters bekjennelse

532 Guds kirkes grunnvoll ene

536 Guds menighet er jordens største under

Tredje rekke

Jes 66,18-19 Å samle alle folk og tungemål

371 Om alle mine lemmer ... La folkeslag seg fryde

534 I Krist er ikkje aust og vest Av alle tunger samlar han eit heilagt folk på jord

707 Som eit sandkorn i ein ørken ... Korleis finn du meg i myldret, ser meg her i dag

Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus (Overlapper med tekst på 4sip II)

270 Hen over jord et pilgrimstog … Tross hat og bål, tross spott og sår

665 Herre, jeg hjertelig ønsker … Til alt ditt verk, gjør meg lærvillig og sterk

933 Vis meg, Herre, din vei

691 Din rikssak, Jesus, være skal ... Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med

Mark 3,13-19 Jesus kaller de tolv

154 Sion, pris din saliggjører ... Skaren, tolv i tall, er liten

663 Herre, du kalte disipler blant folk uten rikdom og rang

674 Pris være Gud ... Send oss til verden med håp og rettferdighet

661 Høstens Herre, når du sender ... Si til alle som fikk kallet: "Det var meg du fikk det fra"