Harald Kaasa Hammer 24. november 2013

9. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Hos 6,1-3 Han vekker oss til liv

801 Nå er det morgen ... langs våre stier har du din vei

319 Lær meg å kjenne dine veie ... og leger såret som den slo

191 Solen på himmelen lukket sitt øye ... Efter fornedrelse skal vi opphøyes

204 Han er oppstanden! Halleluja ... Tre dager dødens fange han var

264 I tro under himmelens skyer ... for alle som angrer og tror

624 Må din vei komme deg i møte … regnet falle vennlig mot din jord

Rom 8,31-39 Han som ga sin Sønn for oss alle

338 Er Gud for meg, så trede

605 Opp, jublende sang ... Hvem ville da vel anklage

  89 Hør nå godt nytt ... hvem vil du stevne

483 Ha ingen uro, ingen bekymring, alt du behøver har du i Herren

Matt 11,28-30 Jeg vil gi dere hvile (Overlapper med tekst på Nyaft III)

459 Gud er din hvile

460 Bortom tid og rom ... nær min trøytte, redde tanke

457 Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille

412 Halleluja, jeg har min Jesus funnet ... så kan jeg hvile meg ... med Jesus tale

812 Se, solens skjønne lys og prakt ... Med deg vil jeg til hvile gå

627 Jesus, lær du meg å bede ... La meg alltid stille være, du tålmodige

627 Jesus, lær du meg å bede ... og når jeg i striden trettes

424 Eg har ei teneste stor for Gud … om det i striden går tungt og trått

222 Kristus, konge, du regjerer ... får vi byrder som er tunge

544 I en kirke midt i byen … Byens brostein er symbol på byrder mange bærer

Andre rekke

Salme 145,9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp

952 Ditt rike står gjennom alle tider

761 Alle vender augo sine til deg, og du gjev dei alle deira føde i rette tid

  77 Du Ord frå alle æver ... Du liv for alt som lever

1 Kor 4,3-5 Døm ikke før tiden

511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte ... og det er dommens dag

192 Kven vil no meg klaga og til doms meg draga

Joh 8,2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

505 Vreidedagen, han skal renna ... Syndig kvinne fri du kjende

695 Rop det ut med hjertets jubel ... Livet kan bli nytt fra nå av

670 Til kjærleik Gud oss skapte ... Han gav oss nådedagar


Tredje rekke

1 Mos 4,8-15 Skal jeg vokte min bror?

401 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død

737 Herre, du vandrer forsoningens vei, selv både flyktning og fredløs

407 Gud græt der kjærleik vik, der makt er vald

Rom 14,10-13 Enhver skal avlegge regnskap

596 Gud, når du til regnskap kaller

523 Gud er her til stede ... og hvert kne seg bøye

Luk 6,36-42 Døm ikke

615 Vi bærer mange med oss ... for de mange som kjenner andres dom

673 Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt