Harald Kaasa Hammer 24. november 2013

8. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

2 Mos 32,1-4.30-35 Gullkalven og Moses' bønn

120 Du er Guds Sønn, den sterke ... Du dyrket ikke makten og æren eller prakten

467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne ... La alt hva hedensk er hos meg forsvinne

1 Joh 2,15-17 Elsk din bror og ikke verden

410 Far, verden, far vel

605 Opp, jublende sang ... det gode å gjøre, det onde på fly

111 Du nådens sol og sete ... Lær meg å elske, Herre

Matt 6,19-24 Det udelte hjertet

228 O lue fra Guds kjærlighet ... gi lys til troens øye

410 Far verden, far vel … Å rikdom og gull

386 Langt bortom rømd som blånar Verdlaust vert alt i verdi

482 Deg å få skode … Rikdom og ære som menneske gjev

422 Jesus det eneste … Gi meg ditt rene og hellige sinn

347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska ... Heile mitt hjarta vil eg deg gjeva

  75 Jeg er hos Gud i nåde ... og følge sannhets sti

661 Høstens Herre, når du sender ... gikk seg trette av den motstand verden gav

Andre rekke

2 Mos 36,2-7 Det de ga var mer enn nok

716 Herre, jeg vil gjerne takke ... Takk for evner, kraft og kall

715 Gud, du er rik ... Du byr oss forvalte dem

2 Kor 8,9-15 Denne gangen har dere overflod

  56 En krybbe var vuggen ... men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik

717 Kjære Gud, når eg bed ... både pengar, arbeid og tid

615 Vi bærer mange med oss

Mark 12,37b-44 De skriftlærde og enkens gave

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... Driv hykleri til helved bort

712 Himmelske Far, du har skapt oss ... Lær oss å ofre deg penger ... krefter og tid

713 Intet er vårt. Alt er ditt ... I fattiges hånd skal gaven bli lagt, som er fra deg

Tredje rekke

Jos 22,1-6 Dere skal elske Herren

485 Jesus, Jesus, ham alene ... Fullfør så din gode vilje

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

759 Fagert er landet du oss gav ... lær oss å gå dine vegar

Fil 1,9-11 Innsikt og dømmekraft (Overlapper med tekst på 15sit I)

415 Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne

319 Lær meg å kjenne dine veie ... Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem

Mark 12,28-34 Du skal elske Gud og din neste

802 Gjennom denne dagens timer er det noen som vil merke om jeg følger Kristus efter

674 Pris være Gud ... gir deg vår lovsang, vårt liv og vår arbeidsdag