Harald Kaasa Hammer 24. november 2013

7. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

1 Mos 16,1-13 Hagar gir Gud et navn

326 Gud, lær meg å se

707 Som eit sandkorn i ein ørken ... Korleis finn du meg i myldret, ser meg her i dag

701 Så vide om land som sol mon gå

487 Høgt frå den himmelske klåre Faderens auga kan sjå både din smil og di tåre

1 Joh 4,7-10 Gud er kjærlighet

707 Som eit sandkorn i ein ørken ... Korleis finn du meg i myldret

734 Guds kjærleik er som stranda og som graset

526 Velsigna band som bind ... i same kjærleik, sama sinn som i Guds himmel er

527 Kristne, la oss søke sammen ... Kjærlighet som favner alle

656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk … Kjærleik er Skapar, Ande og Son

Luk 15,1-10 Sauen og sølvmynten

783 Her går en trofast gjeter ... Så går han ut og leter

401 Gud er nådig, han vil ikke ... Han har søkt deg sårt og lenge

Andre rekke

Ordsp 30,7-9 Gi verken armod eller rikdom

717 Kjære Gud, når eg bed ... all uro for daglege ting

322 Stor er din trofasthet ... Himmelske hender gir alt jeg behøver

1 Tim 6,17-19 Forman dem som er rike

308 Nå la oss takke Gud ... og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt

472 På nåden i Guds hjerte ... og bedre grunnvoll gav meg

Luk 19,1-10 Sakkeus

    5 Gjør døren høy, gjør porten vid

351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann

605 Opp, jublende sang ... Å gledelig dag da Jesus gikk under mitt syndige tak

600 Sjå inn i Herrens ansikt … Jesus har oppsøkt meg

479 Fordi han kom og var som morgenrøden … og satt til bords med oss så alle så det

Tredje rekke

Salme 8,2-10 Hva er da et menneske

914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn

302 All skapnings Herre, Allmakts Gud ... Hva er da et menneske

801 Nå er det morgen ... alt skal fornyes herlig i deg

321 Løftene kan ikke svikte ... Mens du da stjernene teller

290 Takk, gode Gud, for alle ting

318 Himmelske Fader, herleg utan like ... Stjerner du styrer og alt liv som yrer

298 Se universets Herre

943 Måne og sol

1 Kor 1,26-31 Det som er svakt, utvalgte Gud

338 Er Gud for meg, så trede ... Min Jesus er min ære

419 Med Jesus vil eg fara ... det er mi største ros

482 Deg å få skode ... Ver du min visdom

Mark 5,25-34 Hun som rørte ved Jesu kappe

399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg, la meg din nåde få

398 I dag er nådens tid ... Treng i Guds armer inn

380 Herre, du har reist meg opp fra mitt tunge sykeleie